Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 2888

Meer informatie over dit specialisme

De kinderluchtwegpolikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u of uw kind weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van KNO

Gerelateerd