Agtmael, van, M.A. (Prof. Dr.)
Internist-infectioloog, Hoogleraar klinische farmacologie
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1120

Wat vind ik belangrijk en waar doe ik elke dag mijn best voor in mijn werk als internist? Goed naar u luisteren, de juiste vragen stellen, een scherpe analyse maken. Een beleid op maat waar u zich in kunt vinden. Met extra aandacht voor -zo nodig- gepast en veilig medicatiegebruik. Maar ook wat uw medische probleem voor u en uw omgeving betekent. Dat doe ik meestal –met veel plezier- samen in een fijn, professioneel team van collega’s/zorgverleners.

Specialist sinds 1995 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2001

Aandachtsgebieden

 • Infectieziekten, m.n. antibiotica
 • Farmacotherapie m.n. gepast en veilig voorschrijven

Opleiding

 • SEHOS, Curacao
 • OLVG, Amsterdam
 • AMC, Amsterdam
 • ErasmusMC Rotterdam

Wetenschap - onderwijs

We doen onderzoek naar methoden om beter medicatie voor te schrijven. . Home - Recipe Amsterdam UMC (recipe-amsterdam.nl)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Gepromoveerd op malaria therapie in 1999 (UvA)

  Leerstoel in 2017 Veilig en gepast voorschrijven

Doceert in

 • Infectieziekten
 • Interne geneeskunde
 • Klinische farmacologie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

Werkt samen met kennisinstellingen

Beurzen/subsidies/prijzen

 • Erasmus plus, Europese Unie
 • ZonMw
 • Innovatie fonds

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • voorzitter Implementatieronde ZonMW
 • voorzitter Education working group EACPT
 • adviseur CBG
 • voorzitter Medicatie commissie AmsterdamUMC
 • Voorzitter antibiotica commissie AmsterdamUMC

In de media