Passantenprijslijst

De passantenprijslijst is alleen van toepassing wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met het Amsterdam UMC, locatie AMC. Wanneer u wel verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar het Amsterdam UMC, locatie AMC een overeenkomst mee heeft gesloten, dan geeft de passantenprijslijst slechts een indicatie van de prijs.

2024

2023

2022

2021

2020

Voor de volledigheid merken wij op dat bij Amsterdam UMC, locatie AMC algemene (betalings-) voorwaarden van kracht zijn. De Algemene Voorwaarden voor Patiënten van het AMC zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder het nummer 36/2013. Deze zijn gepubliceerd op de website van het AMC en ook kosteloos te verkrijgen bij de balie Patiëntenregistratie (A0).