Deze verpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Deze verpleegafdeling heeft geen vaste bezoektijden. Er mogen twee bezoekers tegelijk bij uw bed. Als u zich goed voelt mag u met uw bezoek naar de huiskamer gaan. Hier kan uw bezoek ook op u wachten als u onderzocht moet worden. 

Telefoonnummer: 020 - 444 2131

Meer informatie over dit specialisme

De verpleegafdeling Oncologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Content

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding opname (locatie VUmc)

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (locatie VUmc)

Voordat u naar huis gaat heeft u een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na uw opname of verblijf.

Naar huis na opname (Locatie VUmc)

Content

Alle patiënteninformatie van Oncologie

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Oncologie

Gerelateerd