Wij zijn er voor u

Het specialisme Hematologie van Amsterdam UMC onderzoekt en behandelt afwijkingen van uw bloed, beenmerg en lymfeklieren. Dit specialisme is onderdeel van het Cancer Center Amsterdam.

Graft versus host disease (GvHD) Om het voor belangstellenden mogelijk te maken de faciliteiten op de verpleegafdeling en polikliniek te verbeteren en het researchprogramma te ondersteunen, is er een Steunfonds Hematologie.

Gerelateerd