Gecontracteerde zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeringsconcerns heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc een contract afgesloten voor 2021

:

  • VGZ
  • CZ
  • Zilveren Kruis
  • Menzis
  • DSW
  • Zorg en zekerheid
  • ENO
  • ONVZ
  • ASR
  • Caresq ( nog geen contract. Amsterdam UMC, locatie VUmc is nog in onderhandeling - 11-01-2021)

Uw zorgverzekering heeft vaak een andere naam. In dit overzicht ziet u welke verzekeringen (labels) bij welk zorgverzekeringsconcern horen*

Let op!

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten voor een budgetverzekering. Kijk onder het kopje 'kosten patiëntenzorg Amsterdam UMC, locatie VUmc' voor meer informatie over de budgetverzekering.

Eigen risico en eigen bijdrage

Ook als Amsterdam UMC, locatie VUmc een contract heeft met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u zelf (een deel van) de kosten moet betalen.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt namelijk jaarlijks een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Bij sommige zorgverzekeraars kan de verzekerde het eigen risico vrijwillig verhogen.

Alle zorg in het ziekenhuis valt onder uw eigen risico. U betaalt het eigen risico dat gold in het jaar dat het DBC-zorgproduct is gestart. Een ziekenhuisbehandeling kan uit verschillende DBC-zorgproducten bestaan.

Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen ('eigen bijdrage'). Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.Wij adviseren u dringend dat u, voordat u een behandeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc ondergaat, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding ter voorkoming van onvoorziene kosten.

Meer informatie

Uw ziekenhuisrekening en het eigen risico (folder van de Nederlandse zorgautoriteit op puc.overheid.nl).

Vragen over zorgkosten, website van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN): www.dezorgnota.nl.

*Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.