Gecontracteerde zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars maken ieder jaar afspraken met een groot aantal zorgverleners. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Amsterdam UMC, dan zijn de kosten deels of volledig voor uw eigen rekening. Momenteel zijn wij voor 2024 met veel verzekeraars nog in gesprek over de contracten. Hieronder volgt een actueel overzicht van de afspraken met zorgverzekeraars voor 2024:
Zorgverzekeraar Status (MSZ) 2024
VGZ Gecontracteerd
CZ Gecontracteerd
Zilveren Kruis Gecontracteerd
Menzis Gecontracteerd
DSW Zorgverzekeraar Gecontracteerd
ASR Gecontracteerd
ONVZ Gecontracteerd
Z&Z Gecontracteerd
ENO Gecontracteerd
EUCARE Gecontracteerd

Voor 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract af kunnen sluiten.

Eigen risico en eigen bijdrage

Ook als Amsterdam UMC, locatie VUmc een contract heeft met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u zelf (een deel van) de kosten moet betalen.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt namelijk jaarlijks een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Bij sommige zorgverzekeraars kan de verzekerde het eigen risico vrijwillig verhogen.

Alle zorg in het ziekenhuis valt onder uw eigen risico. U betaalt het eigen risico dat gold in het jaar dat het DBC-zorgproduct is gestart. Een ziekenhuisbehandeling kan uit verschillende DBC-zorgproducten bestaan.

Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen ('eigen bijdrage'). Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.Wij adviseren u dringend dat u, voordat u een behandeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc ondergaat, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding ter voorkoming van onvoorziene kosten.

Meer informatie

*Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.