Rechten en plichten

Natuurlijk heeft u in Amsterdam UMC, locatie AMC recht op goede zorg. Goede voorlichting over onderzoeken, diagnoses en behandeling krijgt u ook. Artsen zullen u altijd voorlichten over eventuele risico’s en mogelijke bijwerkingen.

U heeft ook het recht om uw eigen medisch dossier te bekijken. Dat is de map waarin uw behandelaars alles over uw diagnose en behandeling noteren. Vraag de zaalarts naar hoe u dit dossier in kunt kijken.

U bent en blijft u de baas over uw eigen lichaam. U beslist zelf of een bepaalde medische ingreep of een bepaald onderzoek wordt uitgevoerd. Als u een medische verrichting niet wilt, laat dit dan duidelijk weten. Hier houden we dan rekening mee.

Naast rechten heeft u natuurlijk ook plichten. Wij verwachten van u en uw begeleiders dat u respectvol en fatsoenlijk omgaat met onze medewerkers. Ook rekenen we erop dat u volledig meewerkt aan de behandeling die met u is afgesproken.

Bescherming van uw privacy

Voor de bescherming van uw privacy hanteren we veel meer regels dan hier aan de orde kunnen komen. Al deze voorschriften zijn opgenomen in het zogeheten Privacystatuut. Dit kunt u inzien bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang.

Gebruik van uw gegevens

Voor uw behandeling verzamelen we allerlei gegevens over u. Reken erop dat we hier heel zorgvuldig mee omgaan. De computerbestanden waarin uw gegevens worden opgenomen, zijn streng beveiligd. Alleen medewerkers van Amsterdam UMC die meewerken aan uw behandeling kunnen er inkijken. Wettelijk is geregeld dat ze er niemand anders over mogen vertellen.

Gegevens die we tijdens de behandeling verzamelen, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen of behandelmethoden. Het gaat dan altijd om ‘geanonimiseerde’ gegevens: van wie de gegevens komen is voorgoed onzichtbaar gemaakt.

We gaan ervanuit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Is dat wel zo? Meld het dan even bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (Polikliniek A0).

Wat Amsterdam UMC, locatie AMC doet met lichaamsmaterialen?

Ook lichaamsmaterialen die worden afgenomen, zoals bloed, kunnen in Amsterdam UMC, locatie AMC voor meer dan één doel worden gebruikt. In de eerste plaats gebruiken we ze natuurlijk om een diagnose te stellen. Verder gebruiken we bijvoorbeeld restjes bloed in het laboratorium om apparaten of testen te controleren. Soms gebruiken we lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.

In al die gevallen kunt u rekenen op medische vertrouwelijkheid en geheimhouding. Het ziekenhuis gaat er daarom vanuit dat u er geen bezwaar tegen heeft. Is dat wel zo? Laat het dan even weten aan uw behandelend arts.

Contact met uw eigen apotheek

Om exact te weten welke medicijnen u gebruikt nemen we contact op met uw apotheek. Wanneer u locatie AMC verlaat laten we uw apotheker ook weten welke medicijnen we u voorschrijven. Wel zo makkelijk.

Wilt u niet dat we deze informatie doorgeven? Laat het dan weten aan het Apotheek Service Punt van locatie AMC.

Orgaan- en weefseldonatie

Sinds de Wet op de Orgaandonatie is elk ziekenhuis verplicht na te gaan of u na uw overlijden organen en weefsels beschikbaar wilt stellen. Bij een eventueel overlijden bespreken we dat met uw nabestaanden.

Voor u is het belangrijk om te weten dat elke in het donorregister opgenomen donorverklaring rechtsgeldig is. Rechtgeldig zijn ook donorcodicils en andere gedateerde en getekende verklaringen. Heeft u zo’n verklaring getekend? Laat het weten aan uw arts en familie. Dit kunt u al doen tijdens het opnamegesprek.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Amsterdam UMC, locatie AMC is een universitair ziekenhuis. Hierdoor profiteert u van de laatste medische ontdekkingen. Toch is er zonder medewerking van patiënten weinig vooruitgang in de medische wetenschappelijke wereld.

Mogelijk wordt u daarom gevraagd mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk wordt er uitgebreid besproken wat dit voor u betekent. Mogelijke risico’s en ongemakken bespreken we uitvoerig.

Als u meewerkt, dan anonimiseren we uw gegevens. Niemand zal dus weten dat het uw gegevens zijn. Het is volledig anoniem.

Natuurlijk hoeft u niet mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit zal ook geen invloed hebben op uw behandeling.