Dagbehandeling Emma VUmc verhuist naar locatie AMC

Vanaf 7 december 2023 is de Kinderdagopname 1D op locatie VUmc gesloten. Deze zorg zal vanaf dan alleen nog plaatsvinden op locatie AMC in het Dagcentrum (D0). De verhuizing naar locatie AMC heeft geen gevolgen voor de behandeling. De artsen en verpleegkundigen van VUmc gaan werken op locatie AMC. Op de website van het Dagcentrum (DO) vind je een filmpje waarin Skip je de wegwijst naar het Dagcentrum.

Waarom verhuist deze zorg?

De ziekenhuizen op locaties VUmc en AMC werken sinds een aantal jaar nauw samen als Amsterdam UMC. Alle zorg voor kinderen brengen we samen in het Emma Kinderziekenhuis op locatie AMC. Door alle kinderzorg op één plek aan te bieden, voegen we zorgverleners en hun deskundigheid samen. Uw kind blijft hierdoor verzekerd van de best mogelijke zorg. Afspraken op de Kinderpolikliniek en de Dagbehandeling zijn op locatie AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam-Zuidoost.


Deze verpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Telefoonnummer: 020 - 566 8000 (bereikbaar op werkdagen tussen 8:30-16:30 uur)
E-mailadres: ekzafspraken@amsterdamumc.nl (voor verwijzers)

Meer informatie over dit specialisme

De Emma VUmc dagopname bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Op deze  afdeling verblijven alleen kinderen die voor een operatie worden opgenomen en naar verwachting binnen enkele dagen het ziekenhuis kunnen verlaten. Wanneer uw kind langer opgenomen moet worden, of in het weekend, zal dat in een ander ziekenhuis zijn.

Emma VUmc behandelt een specifieke patiëntengroep van de specialismen Kinderchirurgie, Kinder-KNO, Kinderrevalidatie en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Oogheelkunde en Genderdysforie. Voor alle andere zorg en behandelingen van kinderen kunt u bij het Emma Kinderziekenhuis op locatie AMC terecht.

Voorbereiding op uw opname in Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Kindergeneeskunde

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Kindergeneeskunde

Gerelateerd