Prins, S. (Dr.)
Kinderarts-neonatoloog
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 3020

Neonatologie is een sub specialisme van kindergeneeskunde, waarbij je als kinderarts-neonatoloog samen met NICU verpleegkundigen voor zieke of te vroeg geboren zuigelingen zorgt. Het is een zeer dynamisch vak; het ene moment zorgen we voor een vitaal bedreigd kind en het andere moment geniet je samen met ouders van de geboorte van een gezond kind. De neonatologie is een nog relatief jong specialisme, waarin nog veel wetenschappelijk onderzoek verricht kan worden, waardoor we continu ons vak verbeteren. Al met al een zeer bijzondere afdeling om te mogen werken. Ik zet mij hier dan ook graag voor in.

Specialist sinds 2010 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2014

BIG-registratienummer

  • 39051728901

Aandachtsgebieden

  • Pharmacokinetiek en pharmacodynamiek

Opleiding

  • AMC, Amsterdam
  • Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam
  • LUMC, Leiden

Wetenschap - onderwijs

Ik verricht onderzoek naar de pharmacokinetiek en pharmacodynamiek bij neonaten. Daarnaast onderzoek ik resuscitatie van neonaten en het gebruik van doxapram.

Gepromoveerd op onderwerp

  • Under a watchful eye: New Medication and Monitoring of Sedation and Analgesia in Pediatric Intensive Care (2005)

Wetenschappelijke publicaties