Deze tekst informeert u over de medisch maatschappelijk werker. Deze kan u helpen met vragen en zorgen van praktische, sociale en emotionele aard rond de ziekenhuisopname van uw kind.

Wat doet de medisch maatschappelijk werker?

Ziekte en ziekenhuisopname van een kind brengen voor ouders spanning, angst en onzekerheid met zich mee. Ouders kunnen door alles wat zij in het ziekenhuis meemaken uit hun evenwicht raken. De medisch maatschappelijk werker (MMW’er), kan u helpen bij het hervinden van dit evenwicht. Vragen en zorgen van emotionele, sociale en praktische aard kunnen besproken worden.

Veelvoorkomende zaken die aandacht kunnen vragen bij een opname zijn bijvoorbeeld:

  • opvang van de andere kinderen thuis
  • het treffen van een regeling met de werkgever
  • de vraag hoe het na ontslag thuis verder moet
  • de ruimte die u als ouder nodig heeft voor verwerking

Gesprekken

Het contact met de MMW’er start met één of twee kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt gezamenlijk bekeken of, en zo ja, welke hulp en ondersteuning gewenst is.

De MMW’er bespreekt wat de invloed van de ziekte en de behandeling kan zijn op uw kind(eren), op het naar school gaan, op uw gezinsleven, op uw werk en op uw financiën. Daarnaast kan de MMW’er informatie geven over de gang van zaken in het ziekenhuis, verwerkingsreacties van zowel kinderen als volwassenen, financiële vergoedingen, diverse regelgevingen en externe instanties.

De behandeling van de ziekte en poliklinische nacontroles kunnen lang duren. U kunt dus ook nog lang geconfronteerd worden met dezelfde of met nieuwe vragen of zorgen over:

  • de ontwikkeling of de schoolprestaties van uw kind
  • de gevolgen voor de broertjes en / of zusjes
  • de reacties uit de omgeving
  • eigen emoties of reacties
  • de relatie met uw partner

U kunt langdurig een beroep doen op de MMW’er – zo lang uw kind in ons ziekenhuis onder behandeling is. Zo nodig kan de MMW’er in overleg met u bekijken welke hulpverlening het meest geschikt is voor uw gezin en u doorverwijzen.

Geheimhoudingsplicht

De MMW’er werkt in een multidisciplinair team en heeft een geheimhoudingsplicht. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn dat de MMW’er overlegt met anderen (de behandelend arts of verpleegkundige). Ook deze mensen zijn gebonden aan éénzelfde geheimhoudingsplicht.

Hoe kunt u de Medisch maatschappelijk werkers bereiken?

U kunt contact opnemen met de arts op de afdeling waar uw kind is opgenomen of met de arts van de polikliniek waar uw kind voor controle komt. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Psychosociale Afdeling.

Telnr. 020-5665674.