Overige studies

COMPRAYA (Hoofdonderzoeker: Dr. J.M. Tromp)

Landelijke studie naar de aanwezigheid van en het risico op medische en psychosociale gevolgen van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen

Meer informatie

COMPOSE (Hoofdonderzoeker: Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)

177Lu-edotreotide versus beste standaardzorg bij goed gedifferentieerde, agressieve, G2- en G3-, gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEP-NET’s)

Meer informatie

EMOCA (Hoofdonderzoekers Prof. J. Dekker, Prof. H. Verheul, Dr. M. van Linde)

Adaptieve en niet-adaptieve emoties bij mensen met kanker: op zoek naar indicatoren.

Meer informatie

PERFU (Hoofdonderzoeker: Dr. Pierre Bet)

Aanpassen van 5-FU dosering om juiste 5-FU bloedspiegel te krijgen.

Meer informatie

COMBO (Hoofdonderzoeker: Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)

Onderzoek naar het verbeteren van de communicatie tussen arts en patiënt, bij patiënten met schildklierkanker.

Meer informatie

OMAMA (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. C. van Zuijlen)

Preventie van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij patiënten met uitgezaaide kanker.

Meer informatie

MK3475-587 (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Buter)

Een open-label, fase III-uitbreidingsonderzoek om in meerdere centra de veiligheid en werkzaamheid op lange termijn te onderzoeken bij deelnemers met gevorderde tumoren die momenteel behandeld worden in of zich in de opvolgingsfase bevinden van een klinisch onderzoek met pembrolizumab.

Meer informatie