Fase 1

SIRP-Alpha 1443-0003 (Hoofdonderzoeker Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)

Een open label, fase 1 PET scan studie om de biodistributie en tumoropname van [89Zr]Zr-BI 765063 en [89Zr]Zr-BI 770371 te bepalen in patiënten met plaveiselcelcarcinoom in hoofd en hals, niet-kleincellige longcarcinoom of melanoom die worden behandeld met ezabenlimab.

Meer informatie

CD137 FAP 1463-0001 (Hoofdonderzoeker: Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)

Een open-label, fase I PET scan, dosisbepalingsonderzoek van BI 765179 in combinatie met ezabenlimab (BI 754091) in patiënten met solide tumoren met verwachte FAP expressie.

Meer informatie

GO41596 (Hoofdonderzoeker: Dr. M. Labots)

Een fase Ia/Ib, open-label, wereldwijd onderzoek met toename van de dosis, uitgevoerd in meerdere centra ter beoordeling van de veiligheid en farmacokinetiek van XmAb24306 als monotherapie en in combinatie met atezolizumab bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde solide tumoren.

Meer informatie

LAVA 1207-001 (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Voortman)

Een fase 1/2a, open-label onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek, immunogeniciteit en antitumoractiviteit te beoordelen van LAVA-1207, een ‘PSMA-targeting bispecific γδ-T cell engager’, bij patiënten met therapie-refractaire gemetastaseerdecastratie-resistente prostaatkanker.

LAVA-1207 is ontwikkeld door LAVA Therapeutics met behulp van laboratorium onderzoek dat binnen de afdeling Medische Oncologie is opgestart. LAVA Therapeutics is een biotech startup die voortkomt uit het Amsterdam UMC.

Meer informatie

DESTINY-3 (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van trastuzumab deruxtecan (T-DXd) alleen en in combinatie met andere middelen bij patiënten met gevorderde maagkanker (DESTINY-Gastric-03).

Meer informatie

MK4464-001 (Hoofdonderzoeker: Dr. M. Labots)

Een open-label, fase I onderzoek in meerdere centra ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van MK-4464 als monotherapie en in combinatie met pembrolizumab bij deelnemers met gevorderde/gemetastaseerde solide tumoren.

Meer informatie