Blaas-, prostaat-, en nierkanker

SAMETA (Hoofdonderzoeker: Dr. A.D. Bins)

Een fase III, open-label, gerandomiseerd onderzoek met 3 groepen in meerdere centra naar savolitinib plus durvalumab versus sunitinib en durvalumab monotherapie bij deelnemers met MET-gedreven, niet-reseceerbaar en lokaal gevorderd of gemetastaseerd papillair niercelcarcinoom (PRCC) (SAMETA)

Meer informatie

LAVA 1207-001 (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Voortman)

Een fase 1/2a, open-label onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek, immunogeniciteit en antitumoractiviteit te beoordelen van LAVA-1207, een ‘PSMA-targeting bispecific γδ-T cell engager’, bij patiënten met therapie-refractaire gemetastaseerdecastratie-resistente prostaatkanker.

LAVA-1207 is ontwikkeld door LAVA Therapeutics met behulp van laboratorium onderzoek dat binnen de afdeling Medische Oncologie is opgestart. LAVA Therapeutics is een biotech startup die voortkomt uit het Amsterdam UMC.

Meer informatie

PCF (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)

Onderzoek met positron emissie tomografie (PET) en MRI scans naar de waarde van FDHT bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker.

Meer informatie

Ave short (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Voortman)

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren eerstelijns platinum-bevattende chemotherapie en de mogelijkheid tot herbehandeling.

Meer informatie

Apa/Enza Short studie (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. A.J.M. van den Eertwegh)

Verkorte behandeling met 12 maanden androgeen receptor blokkade in combinatie met androgeen deprivatietherapie in laag-volume gemetastaseerd hormoon-sensitief prostaatkanker: een landelijke gerandomiseerde studie.

Meer informatie via hoofdonderzoeker