Slokdarm-en maagcarcinomen

TRAP-2 (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

De werkzaamheid van de toevoeging van TRAstuzumab en Pertuzumab aan neoadjuvante chemoradiatie: een gerandomiseerde multicenter studie bij resectabel HER2 tot overexpressie brengend slokdarm adenocarcinoom.

Meer informatie

AUSPICIOUS (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

Onderzoek naar de behandeling van patiënten met maag-/slokdarmkanker met chemotherapie en immunotherapie op basis van een niet werkend DNA-herstel mechanisme in de tumorcellen.

Meer informatie

NICI (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

Biochemische beeldvorming van het hele lichaam.

Meer informatie

DESTINY-3 (hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van trastuzumab deruxtecan (T-DXd) alleen en in combinatie met andere middelen bij patiënten met gevorderde maagkanker (DESTINY-Gastric-03).

Meer informatie

TAPESTRY (hoofdonderzoeker Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

Een fase 2, single arm feasibility onderzoek om de haalbaarheid van bintrafusp alfa te evalueren bij volwassenen met plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus die definitieve chemoradiatie ondergaan.

Meer informatie

LYRICX (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)

Liposomaal iRInotecan, Carboplatin of oXaliplatin als behandeling voor uitgezaaide, of niet te opereren slokdarm- of maagkanker: een gerandomiseerd fase 2 onderzoek.

Meer informatie