Regels voor geluidsopnames

Goede zorg begint bij duidelijke communicatie tussen u en uw arts. Het is belangrijk dat u uw vragen kunt stellen en dat uw arts uw vragen goed en rustig beantwoordt. Vooral als een gesprek emotioneel beladen is, bestaat de kans dat u niet alle informatie onthoudt. U kunt er dan voor kiezen het gesprek op te nemen met uw eigen apparatuur (bijvoorbeeld smartphone). Zo kunt u het gesprek thuis nog eens rustig beluisteren.

Wilt u een geluidsopname maken? Dan vragen wij u om de volgende huisregels van Amsterdam UMC, locatie VUmc te volgen: 

  • U mag een opname van het gesprek uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld als geheugensteuntje voor uzelf of om met u partner en/of familie te bespreken.
  • Wilt u de opname delen met anderen? Dan is expliciete toestemming van de betrokkene(n) vereist. Dat geldt ook als u de opname wilt delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media.
  • Ook als u de opname openbaar wilt maken, is expliciete toestemming van de betrokkene(n) vereist.