Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

In Nederland kennen we drie eindbestemmingen: begraven, cremeren of de ter beschikkingstelling aan de wetenschap (het ontleden). Ter beschikking stelling aan de wetenschap betekent dat het lichaam na het overlijden aan een Anatomisch Instituut van een universiteit geschonken wordt. Het lichaam wordt gebruikt voor onderwijs en onderzoek.

Nederland kent acht anatomische instituten, waaraan het lichaam na overlijden geschonken kan worden. Dat zijn: Amsterdam UMC, locatie VUmc/Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie AMC (UvA-universiteit), het Utrecht Medisch Centrum (Universiteit van Utrecht), het Leids Medisch Centrum (Rijksuniversiteit Leiden), het Erasmus ziekenhuis te Rotterdam (Erasmusuniversiteit), het Universitair Medisch Centrum Groningen (Rijksuniversiteit van Groningen), het Radboudziekenhuis (Radbouduniversiteit van Nijmegen) en het Academisch Ziekenhuis Maastricht (Universiteit van Maastricht).

Elk instituut heeft zijn eigen aannamebeleid. Bij sommige instituten is er een (tijdelijk)  opnamestop. Er kan ook een postcodegebied geldig zijn en sommige instituten hanteren ook aanvullende grenzen voor bijvoorbeeld leeftijd. Op de website www.lichaamsdonatie.info kunt u per instituut de aannameregels lezen en ook de contactgegevens van alle instituten vinden.

Bij het VU medisch centrum is er geen leeftijdsgrens. Een ieder boven de 18 jaar kan zich opgeven als lichaamsdonor. Wij nemen donoren aan uit heel Nederland. Er is geen beperking aan het woongebied. Donoren, die in het grensgebied tussen Nederland-Duitsland en Nederland-België wonen, kunnen zich aanmelden als ze net over de grens van Nederland woonachtig zijn. Zij dienen er echter rekening mee te houden, dat hun lichaam alleen geaccepteerd wordt als de donor daadwerkelijk in Nederland komt te overlijden.

Het kiezen voor ter beschikking stelling aan de wetenschap is een gewichtige beslissing. Het is een beslissing, die niet alleen gevolgen heeft voor de donor zelf, maar ook voor zijn of haar nabestaanden. De nabestaanden moeten het afscheid nemen op een andere manier vorm geven dan gebruikelijk is. Bestaande rituelen bieden hierin vaak weinig houvast.

Het feit dat hun dierbare gekozen heeft voor het algemeen belang biedt vaak trots en een trots gevoel. Maar het gegeven dat het lichaam van hun dierbare binnen redelijk korte tijd (<24 uur) opgehaald wordt door de uitvaartonderneming, maakt de periode om afscheid te nemen een stuk korter dan bij een gewone uitvaart. Bij een gewone uitvaart hebben nabestaanden gemiddeld genomen vijf dagen de tijd om afscheid te nemen.

Dit zijn belangrijke zaken om met uw familieleden en vrienden te bespreken, voordat u de keuze maakt om lichaamsdonor te worden.

Mensen, die kiezen voor begraven of cremeren, kunnen invulling geven aan een eigen afscheidsceremonie in aanwezigheid van de overledene. Die mogelijkheid is er niet bij ter beschikking stelling.

Het lichaam van de overleden lichaamsdonor wordt na zijn of haar overlijden naar het instituut gebracht. Daar wordt het lichaam gebalsemd en geprepareerd.

Nadat het lichaam gebruikt is voor onderwijs of onderzoek, gaan de stoffelijke resten naar het crematorium van De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. De Nieuwe Ooster is een gedenkpark van de gemeente Amsterdam, waar zowel een crematorium als een begraafplaats is. (www.denieuweooster.nl).

Informatie

Indien u interesse heeft om uw lichaam na overlijden ter beschikking te stellen aan de wetenschap, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, telefoonnummer: 020-4448050 (tussen 10.00-12.00u).

Informatie (inclusief inschrijfformulieren) kunt u ook aanvragen via de link: www.lichaamdonerenbijvumc.nl

U ontvangt dan binnen enkele dagen de informatie per post thuis.

U kunt zich opgeven als lichaamsdonor als u woonachtig bent in Nederland.

P.S. Mensen in de terminale fase mogen altijd contact met ons opnemen.

  Veelgestelde vragen

  Het besluit om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap wordt niet zomaar genomen. Er zijn wellicht nog vragen waar u of uw dierbaren antwoord op willen hebben. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen bij elkaar gezet. Zijn er na het lezen van deze vragen nog onduidelijkheden, neemt u dan gerust contact met ons op.

  Wat betekent: Mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

  Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door uw besluit wordt uw lichaam overgedragen aan een Anatomisch instituut en vindt er geen begrafenis- of crematieplechtigheid plaats. U kiest er dan voor om na uw dood uw lichaam te bestemmen voor het onderwijs aan (medische) studenten, de nascholing van artsen en voor de onderzoeksvragen die ons instituut samen met andere wetenschappers proberen te beantwoorden.

  Wat gebeurt er als ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap stel?

  Uw lichaam dient kort na uw overlijden (binnen 24 uur) overgebracht te worden naar het VU medisch centrum. De afdeling Anatomie en Neurowetenschappen zorgt via een vaste uitvaartonderneming voor het transport van uw lichaam en neemt de kosten daarvan voor haar rekening. De uitvaartonderneming waar wij op dit moment een samenwerking mee hebben is Unigra BV. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, te bereiken via telefoonnummer 020-6178989.

  In de meeste gevallen zal uw lichaam bij aankomst in het anatomische instituut van het VU medisch centrum worden voorbereid om het voor anatomisch onderwijs of onderzoeksdoeleinden (ontleding) geschikt te maken. Uw lichaam kan gebruikt worden door een verschillend aantal studenten: studenten van de studie geneeskunde, bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen, gezondheid- en levenswetenschappen, de opleiding tandheelkunde en aanverwante opleidingen. Het vak Anatomie is bij al deze studies een belangrijk onderdeel.    Ook artsen en artsen in opleiding gebruiken de lichamen voor diverse onderwijs – en onderzoeksdoeleinden.

  Wanneer wordt mijn lichaam na overlijden niet geaccepteerd?

  Er zijn een aantal mogelijkheden wanneer uw lichaam niet geaccepteerd wordt na overlijden, ook al bent u ingeschreven als lichaamsdonor bij Amsterdam UMC, locatie VUmc.

  Dat kan gebeuren als u op een onnatuurlijke manier komt te overlijden. Komt u te overlijden door bijvoorbeeld een verkeersongeval, brand of moord, dus op een onnatuurlijke manier, dan wordt uw lichaam geweigerd bij het aanmelden. Dit heeft ermee te maken dat het lichaam in dergelijk geval vaak eerst in beslag wordt genomen of dat er een obductie (van rechtswege) op uw lichaam plaats moet vinden. In een dergelijk geval is het lichaam voor ons niet meer bruikbaar.

  Euthanasie is overigens geen reden voor ons om een lichaam te weigeren.

  Een andere reden om het lichaam na overlijden niet meer te accepteren kan zijn als de nabestaanden kiezen voor obductie door het ziekenhuis na overlijden (omdat zij bijvoorbeeld op eigen verzoek meer duidelijkheid willen over de doodsoorzaak). In zo’n geval is het lichaam voor ons instituut ook niet meer bruikbaar en zullen wij het niet meer accepteren.

  Ook een reden om een lichaam te weigeren kan zijn als de overlijdensmelding te laat  wordt gedaan. Dat wil zeggen later dan 24 uur na overlijden. In dergelijk geval is het risico dat de ontbindingsprocessen al werken te groot.

  Daarnaast kan het gebeuren  dat uw lichaam door capaciteitstekort niet door ons instituut geaccepteerd kan worden. Acceptatie is namelijk afhankelijk van het aantal studenten en artsen dat wij mogen opleiden. De onderwijsprogramma’s zijn bepalend voor het aantal lichamen dat wij per jaar kunnen accepteren. Niettemin zou het heel goed kunnen dat anatomische instituten van andere universiteiten in Nederland op zo’n moment nog wél de mogelijkheid hebben het lichaam te accepteren. Mocht dat het geval zijn dan kunnen wij uw lichaam (met uw gegevens) overdragen.

  Wij proberen ervoor te zorgen dat deze tweede reden niet plaats vindt en proberen ons aantal aanmeldingen in overeenstemming te houden met onze behoefte. Vandaar dat er op sommige momenten een inschrijvingsstop van toepassing is. In praktijk is het nog niet gebeurd dat een lichaam geweigerd werd om deze reden.

  In elk geval is het altijd verstandig uw uitvaartverzekering aan te houden, voor het geval een van deze twee redenen zich voor zou doen.

  Vindt er na ontleding nog een crematie of begrafenis plaats?

  Nadat het lichaam voor onderwijs- en/of onderzoeksdoeleinden gebruikt is, worden de stoffelijke resten alsnog naar een crematorium gebracht. Dat crematorium is De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam.  De crematie vindt anoniem plaats en de kosten zijn voor rekening van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het is niet mogelijk om een tijdsindicatie of informatie over de crematiedatum te geven. De crematie kan één of meerdere jaren na overlijden plaatsvinden. De asresten worden verstrooid in het bosperceel achter het monument op De Nieuwe Ooster. Bij de verstrooiing van de as kunnen de nabestaanden niet aanwezig zijn. Het is voor nabestaanden ook niet mogelijk om asresten terug te krijgen nadat de crematie heeft plaatsgevonden.

  Wordt mijn lichaam onderzocht op ziektes of doodsoorzaak?

  Als u lichaam bij ons anatomisch instituut wordt binnengebracht, nemen wij bloed af. Dit bloed wordt op de volgende ziektebeelden onderzocht: HIV, Hepatitis B en Hepatitis C. Dit bloedonderzoek doen we om onze medewerkers en studenten te beschermen tegen besmettingsgevaar. Ook vragen wij uw medische gegevens op bij uw huisarts na uw overlijden. Voor ons kan het belangrijk zijn te weten aan welke ziekten iemand tijdens het leven geleden heeft. Uiteraard zal deze informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Alle medische gegevens blijven onder het medische beroepsgeheim vallen.  Vanuit de afdeling Anatomie wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de lichaamsdonor. Er vindt derhalve geen obductie plaats. Mocht het voor uw nabestaanden belangrijk zijn om de doodsoorzaak te weten, dan dient na het overlijden een obductie aangevraagd te worden via de behandelend arts of de huisarts. Na obductie is het lichaam echter NIET meer geschikt voor lichaamsdonatie.

  Vanuit de afdeling Anatomie wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de lichaamsdonor. Er vindt derhalve geen obductie plaats. Mocht het voor uw nabestaanden belangrijk zijn om de doodsoorzaak te weten, dan dient na het overlijden een obductie aangevraagd te worden via de behandelend arts of de huisarts. Na obductie is het lichaam echter NIET meer geschikt voor lichaamsdonatie.

  Kan ik ook orgaandonor blijven?

  Het is mogelijk zowel een donorcodicil voor orgaandonatie te hebben als een wilsbeschikking voor lichaamsdonatie. In het verleden was het niet mogelijk om zowel orgaandonor als lichaamsdonor te zijn. Gezien het grote belang om orgaandonor te zijn, hebben we deze regel aangepast en kunt u zowel orgaandonor als lichaamsdonor zijn. Mochten uw organen bij overlijden geschikt te zijn voor donatie, dan heeft dat proces voorrang. Nadat de bruikbare organen in het ziekenhuis zijn verwijderd, wordt uw lichaam alsnog naar de vakgroep Anatomie overgebracht.

  Kunnen nabestaanden nog afscheid nemen?

  We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de nabestaanden. Met de uitvaartonderneming kunnen daarover afspraken gemaakt worden. Houdt u er wel rekening mee dat het lichaam binnen 24 uur bij ons instituut binnen gebracht moet worden. Wilt u de mogelijkheid bieden om in een uitvaartcentrum afscheid te nemen, dan kan dat vaak nog wel op de dag van overlijden. U moet er dan alleen rekening mee houden dat hier kosten aan verbonden zijn, die niet door het VU medisch centrum vergoed worden.  In het anatomisch instituut van Amsterdam UMC, locatie VUmc is geen gelegenheid voor een condoleanceplechtigheid. Het instituut is niet vrij toegankelijk voor bezoekers.

  Wie betaalt de kosten na mijn overlijden als ik mijn lichaam ter beschikking stel?

  Bij acceptatie van het lichaam komen de volgende kosten voor rekening van het VU medisch centrum:

  • het vervoer van de plaats van overlijden naar ons anatomische instituut (binnen Nederland)
  • de aangifte van overlijden en het aanvragen van het verlof tot ontleding bij de gemeente
  • het transport van het anatomische instituut naar het crematorium De Nieuwe Ooster
  • de kosten van de crematiekist
  • de crematie van de stoffelijke resten.
  • de kosten van de verstrooiing van de as.
  • de kosten van de verstrooiing van de as.

  Andere kosten komen voor rekening van de nabestaanden.

  Kan ik terugkomen op mijn wens?

  Als u later uw beslissing wilt herroepen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Stuurt u daarbij uw wilsbeschikking mee, zodat wij deze kunnen vernietigen. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de herroeping.

  Moet ik anderen informeren?

  Het is raadzaam aan uw familie en/of uw huisarts kenbaar te maken dat u een wilsbeschikking heeft opgesteld. Het kan wenselijk zijn om met de nabestaanden ook te praten over de gevolgen van deze wilsbeschikking.

  Uiteindelijk is het zo, dat uw nabestaanden met ons contact dienen te zoeken na overlijden. Zij hebben in die zin het laatste woord in uw wilsbeschikking. Als zij ons niet bellen om het overlijden te melden, dan is er voor ons geen andere manier om erachter te komen dat een lichaamsdonor is overleden. Als nabestaanden na overlijden de wens van de lichaamsdonor niet respecteren, dan kunnen zij hiermee voorkomen dat het lichaam naar de wetenschap gaat. Wij zullen nooit op basis van de afgegeven wilsbeschikking het lichaam opeisen.

  Hoe kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

  Door het invullen van een wilsbeschikking (codicil) kunt u uw lichaam ter beschikking stellen. Deze wilsbeschikking is alleen rechtsgeldig als deze door u persoonlijk is geschreven en ondertekend. De formulieren kunt u aanvragen bij de Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, tel 020-4448050.

  Nadat wij uw ingevulde formulieren hebben ontvangen, wordt uw wens door de codicillenadministratie vastgelegd. U krijgt een ontvangstbevestiging met codicilnummer toegestuurd.

  De procedure in het kort:

  • U vult de formulieren voor de wilsbeschikking in en retourneert deze in bijgeleverde de antwoordenvelop.
  • De codicillenadministratie beoordeelt de wilsbeschikking op volledigheid en legt uw wens vast in de administratie.
  • U ontvangt een kopie van uw wilsbeschikking retour, samen met een codicilnummer en informatie over de handelwijze na uw overlijden. Dit bewaart u zorgvuldig bij uw andere belangrijke papieren.
  • U informeert uw huisarts en bij voorkeur één of meerdere nabestaanden over uw wilsbeschikking

  Heeft u nog vragen?

  Neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op:

  Amsterdam UMC, locatie VUmc
  Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen
  Van der Boechorststraat 7, kamer MF-GK10
  1081 BT Amsterdam

  Tel. 020-4448050

  Dit telefoonnummer is over het algemeen dagelijks tussen 10-12 uur bereikbaar.

  U kunt uw vragen ook per mail stellen aan Eliane Kaaij, hoofd snijzaal afdeling Anatomie en Neurowetenschappen via:  e.kaaij@vumc.nl .

  Voor dringende zaken, zoals het melden van een overlijden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvaartonderneming:

  Unigra BV onder telefoonnummer 020-6178989.

  Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

  Monument en herdenken

  Lichtjesavond

  Eén keer in de twee jaar zet De Nieuwe Ooster de gewone wereld even stil. In november 2019 verandert de begraafplaats in een bijzondere plek van licht, aandacht en verwondering.

  Nabestaanden kunnen die avond van 18.00 tot 21.00 uur de rustplek van hun overledene bezoeken. Daarnaast bieden lichtjes, beeldende kunst, poëzie, rituelen en muziek ruimte om gezamenlijk te herdenken. Kinderen zijn van harte welkom. Individuele graven worden niet door ons aangelicht, maar u bent welkom dit zelf te doen.

  Monument

  Sinds juni 2015 is er een speciaal monument op de begraafplaats opgericht om mensen, die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap, te eren en de nabestaanden een plek te bieden om te herdenken. Dit initiatief is in samenwerking met De Nieuwe Ooster tot stand gekomen.

  Het monument op de plek is ontworpen door de kunstenaar Léon van Kuijk. Het monument is geïnspireerd op de David van Michelangelo (de torso). Het beeld is van spiegel-gepolijst  RVS-staal gemaakt en weerspiegelt de omgeving en de bezoeker. Het beeld reflecteert de veranderingen van dag en nacht en van de natuur. Het beeld is geplaatst op een rij grafstenen waar de volgende tekst op staat: “Ter nagedachtenis aan hen die voor ons allen hun lichaam schonken aan de wetenschap.”

  De asresten van alle overledenen, die zich ter beschikking hebben gesteld aan het VU medisch centrum, worden in het bosprieel verstrooid, wat grenst achter het monument.

  Jaarlijks wordt een herdenkingsdienst georganiseerd voor nabestaanden, medewerkers en studenten. De bijeenkomst is bedoeld om samen stil te staan en eer te bewijzen aan mensen die deze bijzondere gift hebben gedaan.

  In juni 2015 is de eerste herdenkingsbijeenkomst geweest. Bij deze bijeenkomst zijn nabestaanden uitgenodigd geweest die een dierbare verloren hadden in het jaar 2013 of 2014. 

  De bijeenkomst start in de Koningskerk aan de Ostwaldstraat 1 te Amsterdam. Deze kerk  is gelegen recht tegenover de hoofdingang van De Nieuwe Ooster. De zaal zal geopend zijn vanaf 13.00 uur. De herdenkingsbijeenkomst zal beginnen om 14.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zullen er diverse toespraken zijn en zal de bijeenkomst omlijst worden door muzikale bijdragen van onze studenten. Na de herdenkingsbijeenkomst zullen we in stoetverband naar het monument op De Nieuwe Ooster lopen en daar bloemen neerleggen.  Na afloop is er koffie in de koffiekamers en kunt u napraten met onze studenten en medewerkers.

  Nabestaanden, die een overledene in het jaar 2017 verloren hebben, zullen persoonlijk uitgenodigd worden.

  Naast de herdenkingsdienst is het monument op De Nieuwe Ooster op alle dagen, dat het gedenkpark open is, te bezoeken. Voor openingstijden van het gedenkpark verwijzen wij u naar www.denieuweooster.nl .

  Gedenkpark De Nieuwe Ooster organiseert elke twee jaar een grote herdenking, Herinnering Verlicht. Deze herdenking is toegankelijk voor alle nabestaanden, die willen herdenken. Deze herdenking is dus niet specifiek voor nabestaanden van lichaamsdonoren van Amsterdam UMC, locatie VUMc. Bij Herinnering Verlicht is het hele gedenkpark verlicht door lichtjes. Alle monumenten op het gedenkpark, inclusief het monument van Amsterdam UMC, locatie VUmc staan in het licht. Het is een moment om stil te staan bij de overledenen en een moment van licht, aandacht en verwondering. Daarnaast bieden  beeldende kunst, poëzie, verhalen en muziek ruimte om gezamenlijk te herdenken.

  U bent van harte welkom bij Herinnering Verlicht. De eerst volgende Herinnering Verlicht is in november 2019. Houdt u de website van De Nieuwe Ooster in de gaten voor aanvangstijden en verdere informatie.

  Download de plattegrond van De Nieuwe Ooster, waarop staat aangegeven waar het monument te vinden is.

  Orgaandonatie - hersendonatie

  Op 13 februari 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe donorwet. Dit betekent dat vanaf juli 2020 in principe iedereen orgaandonor wordt. Dat is in principe, want elke persoon heeft de keuze om geen orgaandonor te willen zijn.
  U kunt uw keuze registreren op twee manieren.  Als u een DigiD heeft, kunt u inloggen via de website www.donorregister.nl en op deze wijze uw keuze bekend maken. Heeft u geen DigiD, dan kunt u via de website formulieren opvragen. Deze formulieren krijgt u binnen drie weken thuis gestuurd en hiermee kunt u uw keuze bekend maken.  Voor vragen kunt u bellen met 0900-8212166.

  U kunt kiezen uit de volgende keuzes:

  • Keuze 1 - U stelt uw organen en weefsels na uw overlijden beschikbaar voor transplantaties
  • Keuze 2 - U stelt uw organen en weefsels na uw overlijden niet beschikbaar voor transplantatie
  • Keuze 3 - U laat de beslissing over aan uw nabestaanden
  • Keuze 4 - U laat de beslissing over aan een specifiek persoon

  Als u geen keuze heeft vastgelegd in het donorregister, dan zult u in de komende periode twee keer een brief ontvangen met het verzoek dit alsnog te doen. Reageert u op beide verzoeken niet, dan wordt ervan uitgegaan dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie en wordt u automatisch orgaandonor. Het is overigens zo dat uw nabestaanden hier altijd nog over gevraagd worden bij overlijden.

  Hoe zit het met orgaandonatie en lichaamsdonatie?

  Als u zich registreert als lichaamsdonor bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, dan kunt u tevens orgaandonor zijn. Mocht u geschikt blijken te zijn als orgaandonor en u heeft bij leven aangegeven dit te willen zijn, dan gaat de orgaandonatie voor. Na de orgaandonatie gaat uw lichaam naar de medische faculteit.
  Is de patiënt ook medisch geschikt voor orgaandonatie? Dan raadpleegt het ziekenhuis het Donorregister via de Nederlandse Transplantatiestichting.
  " Wanneer iemand met 'Ja' geregistreerd staat, informeert de arts de familie over de keuze in het Donorregister. Op dat moment kan de arts starten met de aanvullende onderzoeken die nodig zijn om hersendood vast te stellen.
  " Staat de patiënt met 'Nee' geregistreerd? Dan staakt het ziekenhuis de behandeling, want er is geen kans meer op herstel. De patiënt doneert niets en overlijdt door hartstilstand.
  " Heeft de patiënt de beslissing overgelaten aan de nabestaanden of een specifiek persoon? Dan informeert de arts die nabestaanden of specifieke persoon over die keuze in het Donorregister. De nabestaanden of de specifieke persoon moeten dan beslissen of orgaandonatie wel of niet doorgaat.
  " Staat de patiënt niet geregistreerd in het Donorregister? Omdat de patiënt dan geen keuze heeft geregistreerd, dan is het op grond van de wet aan de nabestaanden om op dat moment te beslissen of orgaandonatie wel of niet doorgaat.

  Wanneer is orgaandonatie mogelijk? (informatie van de website www.donorregister.nl)
  Als orgaandonatie aan de orde is - de patiënt is medisch geschikt, en staat niet met bezwaar geregistreerd en donatie is besproken met de familie - dan zijn er 3 mogelijkheden:

  • bij vermoeden van hersendood starten neuroloog en intensivist het hersendoodprotocol om hersendood vast te stellen;
  • als er geen hersendood vastgesteld kan worden, start de intensivist de procedure om hartdood vast te stellen;
  • een arts besluit op medische gronden dat de hersendooddiagnostiek niet wordt uitgevoerd en zet de procedure om hartdood vast te stellen in gang.

  Na een niet-succesvolle reanimatie kan ook besloten worden een hartdoodprocedure op te starten. Dit komt echter maar heel zelden voor in Nederland.
  Als de dood is vastgesteld, meldt de arts de donor bij de Nederlandse Transplantatiestichting.

  Hersendonatie

  U kunt ervoor kiezen om naast lichaamsdonor ook hersendonor te zijn. Dit doet u door zich aan te melden bij de Nederlandse Hersenbank. (www.hersenbank.nl). De NHB verzamelt weefsel van zowel mensen met een neurologische of psychiatrische aandoening én gezonde mensen. Dit weefsel wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan onderzoekers van over de hele wereld.
  Er zijn een aantal criteria waaraan een hersendonor moet voldoen. Deze zijn terug te vinden op de website van de hersenbank.

  U kunt uiteindelijk zowel orgaandonor, hersendonor als lichaamsdonor zijn.

  Kiest u voor alle drie, dan gebeurt de orgaandonatie als eerste, daarna de hersendonatie en als laatste de lichaamsdonatie. Als u kiest om zowel lichaamsdonor als hersendonor te willen zijn, dan gebeurt eerst de hersendonatie en daarna de lichaamsdonatie.

  Via de website van de hersenbank kunt u informatie aanvragen.

  Meer informatie?
  Bel ons gerust
  020-566 54 99 (tussen 9:30 - 11:30)
  of mail naar info@hersenbank.nl

  Kan ik alles via Amsterdam UMC, locatie VUmc regelen?

  Het is niet mogelijk om via Amsterdam UMC, locatie VUmc al uw keuzes vast te leggen. De keuze van orgaandonatie moet u apart registeren, net als de keuze voor hersendonatie.
  Via de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam UMC, locatie VUmc kunt u alleen de lichaamsdonatie regelen.