Gecontracteerde zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars maken ieder jaar afspraken met een groot aantal zorgverleners. Het Amsterdam UMC is door vrijwel alle zorgverzekeraars gecontracteerd, er zijn echter uitzonderingen. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Amsterdam UMC, dan zijn de kosten deels of volledig voor uw eigen rekening. Momenteel zijn wij voor 2023 met alle verzekeraars in gesprek over zorgcontractering. Daarnaast bieden zorgverzekeraars zogenoemde 'budgetpolissen' aan. Als u zo'n budgetpolis hebt, kan dit ook betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico en eigen bijdrage

Ook als Amsterdam UMC, locatie AMC een contract heeft met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u zelf (een deel van) de kosten moet betalen.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt namelijk jaarlijks een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Bij sommige zorgverzekeraars kan de verzekerde het eigen risico vrijwillig verhogen.

Alle zorg in het ziekenhuis valt onder uw eigen risico. U betaalt het eigen risico dat gold in het jaar dat het DBC-zorgproduct is gestart. Een ziekenhuisbehandeling kan uit verschillende DBC-zorgproducten bestaan.

Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen ('eigen bijdrage'). Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Wij adviseren u dringend dat u, voordat u een behandeling in Amsterdam UMC, locatie AMC ondergaat, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding ter voorkoming van onvoorziene kosten.

Meer informatie

* Uw zorgverzekering heeft vaak een andere naam. In onderstaand overzicht ziet u welke verzekeringen (labels) bij welk zorgverzekeringsconcern horen. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

Concern Labels
ASR ASR, De Amersfoortse verzekeringen
Caresq Ditzo Zorgverzekering, Aevitae (ASR ziektekosten), Promovendum (Caresco), Besured (Caresco), National Academic (Caresco), Aon (One Underwriting Health), Aevitae
CZ OWM Centrale zorgverzekeraars groep, Nationale Nederlanden zorg, Delta Lloyd, OHRA
DSW DSW, InTwente, Stad Holland
Menzis Menzis, Anderzorg
VGZ NU Univé Zorg, Stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht, VGZ Zorgverzekeraar NV, IZZ, Bewuzt, MVJP, IZA Zorgverzekeraar NV, NV Zorgverzekeraar UMC
VRZ Zorginkoop Zorg en Zekerheid zorgverzekeraar, Salland zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect, ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekering, Eno, PNOzorg
Zilveren Kruis Zilveren Kruis (inclusief Pro Life), De Friesland Zorgverzekeringen, Interpolis, OZF, FBTO, Avéro, One Underwriting Health