Kraamafdeling

Wanneer er een indicatie bestaat voor extra zorg na de bevalling dan wordt u opgenomen op de kraamafdeling. Dit kan zijn na een (on)geplande keizersnede, door hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging van de het kind, vroeggeboorte, suikerziekte of ruim bloedverlies tijdens de bevalling.

Medium Care pasgeboren

Indien uw kind extra zorg nodig heeft na de bevalling dan wordt uw kind opgenomen op de Medium Care voor pasgeborenen. Een reden van opname is onder andere medicatie via een infuus of een behandeling van geel zien met fototherapie.

Afdeling neonatologie en Emma kinderziekenhuis

Kinderen die voor de 35e zwangerschapsweek worden geboren, een geboortegewicht hebben van minder dan 2000 gram of een andere reden hebben voor intensieve zorg, worden standaard opgenomen op de neonatologie intensive care unit of op een van de andere afdelingen van het Emma kinderziekenhuis. Wij hebben een nauw samenwerkingsverband met de afdelingen van het Emma Kinderziekenhuis. U en uw partner mogen uw kind 24 uur per dag bezoeken op de kinderafdeling. Bezoek van familie en/of vrienden kan alleen in overleg met medewerkers van deze afdelingen, en altijd samen met één van de ouders.

Contactgegevens


Deze verpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummer: 020 - 566 3553

Meer informatie over dit specialisme

De Kraamafdeling en Medium Care verpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, H4-Zuid.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Content

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding opname (locatie AMC)

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (locatie AMC)

Voordat u naar huis gaat heeft u een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na uw opname of verblijf.

Naar huis na opname (Locatie AMC)

Content

Alle patiënteninformatie van Verloskunde

Gerelateerd