Wat kan ik verwachten?

U kunt bij ons terecht voor de gebruikelijke prenatale onderzoeken, zoals de combinatietest en (uitgebreide) echoscreening. Als universitair medisch centrum mogen we daarnaast nog twee chromosoomonderzoeken aanbieden: chorionbiopsie (vlokkentest) en amnionpunctie (vruchtwaterpuncties). Onlangs is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) daar nog bijgekomen.

Wanneer onderzoek?

Er kunnen allerlei redenen zijn om een uitgebreid echografisch en/of chromosoom-onderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld omdat een combinatietest die een verhoogde kans op afwijkingen aangeeft. Erfelijke chromosoomafwijkingen in de familie zijn ook vaak aanleiding: bij een eerder kind, bij een van de aanstaande ouders of wat verder weg.

Meer over onze polikliniek

Echografie is een van de speciale deskundigheden van onze polikliniek. De kennis en ervaring op dat gebied is bijzonder groot. Als u wilt, kunnen we op heel korte termijn een afspraak met u maken.

Contactgegevens


Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 4499

Meer informatie over dit specialisme

De Prenatale diagnostiek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Verloskunde

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Verloskunde

Gerelateerd