Deze verpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze verpleegafdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 4466

Meer informatie over dit specialisme

De SpoedEisende Hulp-Vrouwenziekten (SEHV), de zwangerenafdeling, Medium Care Unit voor vrouwen en de verloskamers bevinden zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, op de derde etage van de H-toren. De kraamafdeling en Medium Care pasgeborenen bevinden zich op de vierde etage van de H-toren.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Content

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding opname (locatie AMC)

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (locatie AMC)

Voordat u naar huis gaat heeft u een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na uw opname of verblijf.

Naar huis na opname (Locatie AMC)

Alle patiënteninformatie van Verloskunde

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Verloskunde

Gerelateerd