Groot, de, C. (Prof. Dr.)
Hoofd Verloskunde en Gynaecologie Amsterdam UMC, Directeur Onderzoeksinstituut Reproduction & Development
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1190

Aandoeningen en ziekten bij vrouwen kunnen in iedere levensfase voorkomen, zoals menstruatiestoornissen, zwanger worden en zwanger zijn, kanker en verzakkingen. Goede zorg en begeleiding bij zwangerschap en geboorte zijn belangrijk voor een goede start van onze volgende generatie. Sinds mijn opleiding tot gynaecoloog in 1993 wil ik graag de beste zorg bieden aan elke vrouw, haar kind en haar partner. Marcel Levi schreef recent “De gevaarlijkste dag van je leven is de dag dat je geboren wordt” (Het Parool, 28 juni 2020). Mijn streven is dat deze dag de mooiste zal zijn met de beste start voor de vrouw, haar kind en partner.

Specialist sinds 1999 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2010

Aandachtsgebieden

 • Verloskunde
 • Obstetrische high care
 • Maternale geneeskunde
 • Hypertensieve ziekten in de zwangerschap
 • Wetenschappelijke studies in de zwangerschap
 • POP poli
 • Management
 • Onderwijs
 • Vroeggeboorte
 • Complicaties in de zwangerschap

Opleiding

 • LUMC, Leiden
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • University of California, San Francisco, VS

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek is gericht op de ontstaanswijze, behandeling en late gevolgen voor moeder en kind met een gecompliceerde zwangerschap zoals zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.

Leerstoel

 • Verloskunde (2010)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Zwangerschapsvergiftiging (1995)

Doceert in

 • Verloskunde
 • Zwangerschapscomplicaties en gevolgen voor vrouw en kind

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU
 • EMGO+

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • Consortium 2.0 NVOG, Amsterdam
 • Hartstichting, Den Haag
 • ZonMw, Den Haag
 • UMCU, Utrecht

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte (ZonMw)
 • Noordwest Nederland op een lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal network (ZonMw)
 • GEzond werken in de zwangerschap (ZonMw)

Wetenschappelijke publicaties

In de media