Deze verpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummer: 020 – 566 3056

Meer informatie over dit specialisme

De verpleegafdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in bouwdeel G op de vijfde verdieping (G5N).

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Content

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding opname (locatie AMC)

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (locatie AMC)

Voordat u naar huis gaat heeft u een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na uw opname of verblijf.

Naar huis na opname (Locatie AMC)

Content

Alle patiënteninformatie van Plastische, reconstructieve en handchirurgie

Artsen en zorgverleners

Zorgverleners van Plastische, reconstructieve en handchirurgie

Gerelateerd