Obdeijn, M.C. (Dr.)
Plastisch chirurg / Hand en Polschirurg
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 9800

Dr Obdeijn heeft haar plastische opleiding gedaan in het Universitair medisch Centrum in Groningen met een chirurgische voor-opleiding in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. In 2006 is zij gestart als staflid Plastische Chirurgie in het AMC. Haar aandachtsgebied is de hand en polschirurgie. Zij heeft ook 8 jaar in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie gezeten, de laatste 2 jaar als voorzitter. De laatste 10 jaar is haar aandachtsgebied vooral de behandeling van kinderen en volwassenen met spasticiteit van de arm en hand. Twee keer per maand heeft zij hiervoor een speciaal spreekuur samen met de kinderrevalidatie arts. Zij geeft over dit onderwerp ook onderwijs en doet spreekuren in diverse revalidatiecentra. Naast haar klinisch werk is zijn opleider, en inmiddels plaatsvervangend opleider van de plastische chirurgie in het Amsterdam UMC. Vanuit die functie zit zij ook in het Concillium en de Raad Opleidingen. Dr Obdeijn is gepromoveerd op de ontwikkeling van een curriculum over polsscopieen. Zij begeleid diverse promovendi en is zelf bezig met de ontwikkeling van voorlichtings filmpjes voor ouders van kinderen met spasticiteit.

Aandachtsgebieden

  • Hand en Polschirurgie
  • Chirurgie van de arm
  • Hand bij kinderen en volwassenen met spasticiteit