Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop 'Direct verwijzen'.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Het specialisme interne geneeskunde is heel breed. Zowel bij veelvoorkomende als bij zeldzame aandoeningen bieden wij specialistische topzorg. De zorg wordt geleverd op locatie AMC en locatie VUmc. 

Voor subspecialistische zorg van de interne geneeskunde kunt u terecht bij de afdelingen

 • Infectieziekten
  Complexe vragen over infectieziekten, bijvoorbeeld: hiv/aids, onverklaarde koorts, resistentieproblematiek, kunstmateriaal in situ, tuberculose, bijzondere micro-organismen anders dan tropenziekten of Borrelia/lymeziekte
 • Lyme-centrum
  Kinderen en volwassenen met klachten die kunnen passen bij (mogelijke) Lymeziekte, die gerelateerd zijn aan een tekenbeet of die een erythema migrans en/of afwijkende Borrelia-serologie hebben. Ook patiënten die verdacht worden van een andere door een tekenbeet overdraagbare ziekte worden op het AMLC gezien (bijvoorbeeld met koorts na een tekenbeet)
 • Endocrinologie
  Patiënten met bijvoorbeeld: diabetes mellitus, bijnierziekten, schildklierfunctiestoornissen, botziekten en hoog fratuurrisico, stoornissen in calcium- en fosfaathuishouding, hypofyseaandoeningen en ziekten van testikels en geslachtshormonen, metabole ziekten en stofwisselingziekten
 • Vasculaire geneeskunde
  patiënten met bijvoorbeeld: vasculaire bindweefselziekten (Spontane dissectie, fibromusculaire dysplasie en aanverwante aandoeningen), hemofilie, vroegtijdige/premature atherosclerose, verhoogde stollings- of bloedingsneiging, vroegtijdige, ernstige of therapie resistente hypertensie, hypotensiesyndromen (orthostase en stoornissen bloeddrukregulatie), stoornissen in de cholesterol- en lipidenhuishouding (verdenking familiare hypercholesterolemie en triglyceridemie)
 • Ouderengeneeskunde
  Patiënten met bijvoorbeeld: mobiliteitsstoornissen en vallen (problemen met balans, duizeligheid en lopen), mogelijke/vermoedelijke kwetsbaarheid en intensieve /o invasieve behandeling in vooruitzicht, cognitieve achteruitgang of verwardheid, problemen door polyfarmacie, voedingsproblemen (eetlustvermindering, afvallen, ondergewicht)
 • Hematologie
  U kunt uw patiënt verwijzen met een tertiaire hematologische zorgvraag of voor tweedelijns hematologische zorg voor patiënten binnen het verzorgingsgebied van het Amsterdam UMC
 • Medische oncologie
  U kunt patiënten naar de Medische Oncologie verwijzen voor het bespreken van systemische behandeling of second opinion bij de volgende vormen van kanker:

   Zorgaanbod locatie AMC 

   Bij locatie AMC wordt tweedelijnszorg geleverd door artsen in opleiding onder supervisie van een internist. Voor derdelijnszorgvragen wordt over het algemeen doorverwezen naar de interne deelspecialismen. Mocht er toch een derdelijnszorgvraag zijn voor de Polikliniek Algemene Interne Geneeskunde, dan is direct overleg met de dienstdoende internist van de poli mogelijk (020-5664333).  

   Zorgaanbod locatie VUmc 

   Bij locatie VUmc wordt ook tweedelijnszorg geleverd door artsen in opleiding onder supervisie van een internist. Daarnaast zijn er internisten die  ‘second opinions’ doen op het gebied van de algemene interne geneeskunde. 

   Voor spoedgevallen is het belangrijk om telefonisch te overleggen met de supervisor van de poli (020-4444444, pieper 6390). 

   Bij locatie VUmc is een speciale polikliniek voor vrouwen met klachten bij implantaten met siliconen. De wachttijd voor deze polikliniek in het VUmc is erg lang. Om de wachttijd te verkorten, kunt u ook terecht bij Acibadem IMC en Medisch centrum Jan van Gooyen. Zij werken samen met het AmsterdamUMC. 

   Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
   Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Bij de verwijzing graag vermelden of het gaat om een second opinion of tertiaire verwijzing.

   Bij een spoedverwijzing graag ook telefonisch contact opnemen met de afdeling.