Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop 'Direct verwijzen'.

Het specialisme interne geneeskunde is heel breed. Zowel bij veelvoorkomende als bij zeldzame aandoeningen bieden wij specialistische topzorg. De zorg wordt geleverd op locatie AMC en locatie VUmc. 

Voor subspecialistische zorg van de interne geneeskunde kunt u terecht bij de afdelingen infectieziekten, Hiv/Aids, lyme-centrum, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, ouderengeneeskunde, hematologie en medische oncologie.  

Zorgaanbod locatie AMC 

Bij locatie AMC wordt tweedelijnszorg geleverd door artsen in opleiding onder supervisie van een internist. Voor derdelijnszorgvragen wordt over het algemeen doorverwezen naar de interne deelspecialismen. Mocht er toch een derdelijnszorgvraag zijn voor de Polikliniek Algemene Interne Geneeskunde, dan is direct overleg met de dienstdoende internist van de poli mogelijk (020-5664333).  

Zorgaanbod locatie VUmc 

Bij locatie VUmc wordt ook tweedelijnszorg geleverd door artsen in opleiding onder supervisie van een internist. Daarnaast zijn er internisten die  ‘second opinions’ doen op het gebied van de algemene interne geneeskunde. 

Voor spoedgevallen is het belangrijk om telefonisch te overleggen met de supervisor van de poli (020-4444444, pieper 6390). 

Bij locatie VUmc is een speciale polikliniek voor vrouwen met klachten bij implantaten met siliconen. De wachttijd voor deze polikliniek in het VUmc is erg lang. Om de wachttijd te verkorten, kunt u ook terecht bij Acibadem IMC en Medisch centrum Jan van Gooyen. Zij werken samen met het AmsterdamUMC. 

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Bij de verwijzing graag vermelden of het gaat om een second opinion of tertiaire verwijzing.

Bij een spoedverwijzing graag ook telefonisch contact opnemen met de afdeling.