Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

Waarvoor schakel ik in het algemeen een geriater of internist ouderengeneeskunde in?
  • Mobiliteitsstoornissen en vallen (problemen met balans, duizeligheid en lopen);
  • Mogelijke/vermoedelijke kwetsbaarheid en intensieve /o invasieve behandeling in vooruitzicht;
  • Cognitieve achteruitgang of verwardheid;
  • Algehele malaise;
  • Onbegrepen achteruitgang in het functioneren;
  • Incontinentie);
  • Voedingsproblemen (eetlustvermindering, afvallen, ondergewicht);
  • Somberheid, angst en achterdocht bij patiënten met hogere leeftijd;
  • Problemen door polyfarmacie.

Locatie VUmc

De polikliniek interne ouderengeneeskunde locatie VUmc heeft spreekuren voor mensen met geheugenproblemen en voor ouderen met kanker die geriatrische expertise nodig hebben. Deze polikliniek legt zich steeds meer toe op complexe geheugendiagnostiek en geriatrische oncologie. Daarom kan het gebeuren dat wij een verwijzing voor een meer algemene geriatrische vraag doorzetten naar het Ziekenhuis Amstelland (BACO voor algemene ouderengeneeskunde), of naar locatie AMC als het specifiek om valproblemen gaat.

Locatie AMC

De polikliniek interne ouderengeneeskunde/geriatrie locatie AMC heeft spreekuren voor mensen met herhaald vallen met en zonder letsel zoals botbreuken, en voor ouderen met nier-, hartklepproblemen of kanker die geriatrische expertise nodig hebben. Ook voor algemene geriatrische problemen kunnen mensen worden verwezen, zoals geheugenproblemen of functionele achteruitgang. Op locatie AMC is er tevens een dagkliniek en een valkliniek, waarbij we in één dag zo veel mogelijk onderzoek doen om zeer complexe problematiek in kaart te brengen bij kwetsbare oudere patiënten.

Voor verwijzingen van jongere patiënten met cognitieve achteruitgang sturen we patiënten soms door naar locatie VUmc (Alzheimercentrum).

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Wij stellen het op prijs indien u een recente medicijnlijst, recente medisch specialistische brieven en contactgegevens van de naasten meestuurt. Tevens verwachten wij dat een naaste van de patiënt meekomt naar de poli- of dagkliniek. 

Bij spoed graag rechtstreeks contact opnemen met de dienstdoende geriater.