Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

Het Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC) is een tertiair verwijzingscentrum voor kinderen en volwassenen met klachten die kunnen passen bij (mogelijke) Lymeziekte, die gerelateerd zijn aan een tekenbeet of die een erythema migrans en/of afwijkende Borrelia-serologie hebben. Ook patiënten die verdacht worden van een andere door een tekenbeet overdraagbare ziekte worden op het AMLC gezien (bijvoorbeeld met koorts na een tekenbeet). 

Intercollegiaal overleg 

Twijfel: als u twijfelt aan de indicatie of over de noodzaak voor een verwijzing nodigen we u uit laagdrempelig telefonisch contact met ons op te nemen voor intercollegiaal overleg op bijgaand telefoonnummer. 

Spoed: Indien u wilt overleggen over een patiënt met een acuut/urgent ziektebeeld, vragen we u met klem eveneens telefonisch contact op te nemen via bijgaand telefoonnummer. 

Onderzoek 

Sinds 2021 vragen wij alle poliklinische patiënten met een verdenking op lymeziekte die het spreekuur bezoeken van de infectieziekten of ze mee willen doen aan de nationale lymeziekte biobank en patiëntenregistratie. Dit is een initiatief van het Nederlands lymeziekte-expertisecentrum. 

Daarnaast lopen er verschillende andere onderzoeken in het Amsterdam UMC naar teken, lymeziekte en andere tekenbeetziekten. Klik hier om te kijken of uw patiënt daarvoor in aanmerking komt.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

De verwijzing wordt centraal beoordeeld. Indien uw patiënt wordt opgeroepen, krijgt de patiënt een specialist toegewezen en een afspraak op de polikliniek Infectieziekten, of op de polikliniek Dermatologie, Reumatologie of Neurologie.

De volgende documenten zijn absoluut noodzakelijk voor snelle beoordeling van uw verwijzing:

  • Alle relevante correspondentie van specialisten (reumatoloog, internist, dermatoloog, neuroloog, etc.);
  • Uitslagen/rapporten recente onderzoeken (bijv. Borrelia-serologie, maar ook eventuele alternatieve tests);
  • Informatie over eventuele eerdere (antibiotische) behandelingen;
  • Een duidelijke hulpvraag en probleemstelling in uw verwijsbrief.
  • Controleert u of het telefoonnummer van de patiënt juist vermeld staat.

Minimale vereisten: bovenstaande documenten dienen worden bijgevoegd als bijlage(s) of beschikbaar te worden gesteld via XDS/Care Everywhere. Verwijzingen worden eerst beoordeeld op compleetheid. Pas nadat de verwijzing compleet is, wordt deze voor inhoudelijke beoordeling besproken in ons team van artsen. Incomplete verwijzingen kunnen leiden tot vertraging van de zorg.