Stoppelaar, de, S.F. (Dr.)
Internist-infectioloog, Sr. medisch adviseur LCI/RIVM
Contact

Omdat infectieziekten vanaf vele kanten benaderd kunnen worden, zet ik mij in als internist-infectioloog in de patiëntenzorg bij Amsterdam UMC maar ook als senior medisch adviseur voor infectieziektenbestrijding bij het RIVM.

Specialist sinds 2023 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2010

Aandachtsgebieden

 • Lyme

 • HIV

 • Antibioticaresistentie

 • Publieke gezondheid

Opleiding

 • Amsterdam UMC

Gepromoveerd op onderwerp

 • Gepromoveerd op de rol van bloedplaatjes bij sepsis (2015)

Werkt samen met kennisinstellingen

 • RIVM

Wetenschappelijke publicaties

 • Carbapenems: inzetten als het moet, sparen wanneer het kan. Sacha de Stoppelaar et al. Perspectief Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7047
 • Carbapenemsparende Behandelstrategieën en Opties bij Carbapenemresistentie. Sacha de Stoppelaar et al. SWAB plaatsbepalingsdocument (https://swab.nl/nl/carbapenemsparende-behandelstrategieen-en-opties-bij-carbapenemresistentie)
 • Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries — April–June 2022. Thornhill et al, SF de Stoppelaar onderdeel van de writing committee, N Engl J Med 2022; 387:679-691
 • Monkeypox uitbraak, een nieuwe pandemie? Sacha de Stoppelaar et al. Klinische Les Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7054
 • Thoraxfoto bij koorts zonder duidelijk focus? Pereverzeva E, de Stoppelaar SF, de Heer K. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3780
 • Thrombocytopenia impairs host defense in gram-negative pneumonia-derived sepsis in mice. de StoppelaarSF et al. Blood. 2014
 • The role of platelets in sepsis de StoppelaarSF, et al. Thromb Haemost. 2014 Review