Uw mening telt

Als u als verwijzer over uw ervaring of de ervaring van één van uw patiënten een reactie wilt geven, zijn er verschillende mogelijkheden om met ons in contact te treden:

Direct via de betrokken afdeling

Rechtstreeks contact is vaak de snelste manier om een klacht te bespreken en uw onvrede te uiten. Bespreek het voorval met degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht of met het afdelingshoofd van de betrokken afdeling. Natuurlijk is het ook mogelijk om contact op te nemen met de vaste contactpersoon voor verwijzers van het betreffende specialisme.

Bij de verwijscoördinator

Een klacht kunt u per e-mail indienen bij de verwijscoördinator. Er wordt contact met u opgenomen en gekeken hoe de klacht het beste kan worden afgehandeld waarbij de voorkeur van Amsterdam UMC uitgaat naar een directe informele afhandeling van de klacht. Een formele afhandeling is ook mogelijk en kan verlopen via de daarvoor bestemde commissie (klachtencommissie of Meldingen Incidenten Patiëntenzorgcommissie).

De verwijscoördinator is hiervoor te bereiken via: verwijscoordinator@amsterdamumc.nl

Urgente klachten

In het geval van een urgente klacht neemt u binnen kantooruren telefonisch contact op met de verwijscoördinator via (06) 15 46 93 97.

Buiten kantooruren is het dienstdoende lid van de medische directie te bereiken in het geval van een (zeer) urgente klacht. U belt het nummer van de meldkamer en vraagt naar het dienstdoende lid medische directie.

Nummer meldkamer locatie VUmc: 020 - 444 44 44
Nummer meldkamer locatie AMC: 020 - 566 91 11