Incident melden

Transmuraal Incident Melden (TIM) is het melden van een zorgincident dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk heeft plaatsgevonden. Zorgverleners krijgen hiermee de mogelijkheid om structureel incidenten te melden. Het doel van TIM is het verbeteren en veiliger maken van de overdracht van patiënten in de zorgketen en om een organisatie/cultuur te creëren waarin we van elkaar leren en verbeteringen worden ingezet.

Heeft er een incident plaatsgevonden en wilt u dit graag melden? Vul dan het meldingsformulier in op:https://amsterdam-transmuraal.nl/tim

Type meldingen

TIM meldingen kunnen in verschillende categorieën vallen, nl.:

  1. Medisch-inhoudelijk
  2. Administratief
  3. Communicatie
  4. Medicatie
  5. Ook kan worden aangegeven of het incident betrekking heeft op het niet- nakomen van een transmurale afspraak (COPD, DM, CVRM/HVZ en CVA).

Patiënten kunnen zelf een klacht indienen via Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang locatie AMC (amsterdamumc.nl)

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met verwijscoördinator via dit formulier.