Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang

Bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang kunt u terecht met uw vragen om informatie die aanvullend is op de voorlichting die u van uw behandelaar krijgt. De medewerkers kunnen u ook informeren over rechten en plichten, procedures en voorzieningen, bijvoorbeeld over de overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving van locatie AMC. 

Tijdens de openingstijden van de afdeling (zie 'Bereikbaarheid') kunt u uw vragen persoonlijk (face to face) of telefonisch stellen. U kunt ook gebruik maken van de e-mail. In dat geval worden uw vragen in principe ook per e-mail beantwoord. Menen de medewerkers dat een gesprek beter op zijn plaats is dan zullen zij u - per e-mail – verzoeken telefonisch contact op te nemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang.

Opvang van uw klachten

Bent u niet tevreden over de behandeling, bejegening of organisatie? Probeer dit dan met de betrokkene(n) te bespreken. Als u dat niet mogelijk is, dan kunt u gebruik maken van de diensten van de klachtenfunctionaris van de afdeling Patiënten­voorlichting & Klachtenopvang. 

Tijdens de openingstijden van de frontoffice van de afdeling kunt u uw klacht persoonlijk (face to face) of telefonisch melden. U kunt ook gebruik maken van het webformulier of van het papieren formulier dat verkrijgbaar is bij de recepties van locatie AMC. 

Meer informatie over het klachtenbeleid van locatie AMC vindt u bij 'klachten en claims'.

Bereikbaarheid

De afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang vindt u op de begane grond van de polikliniek (A0). Zij is geopend op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.30 uur. Dan is de afdeling ook telefonisch bereikbaar (020 566 3355). Als de afdeling gesloten is, dan kunt u een voicemailbericht inspreken of een e-mail sturen. Het e-mailadres van de afdeling is patientenvoorlichting@amc.nl.