Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

De dagbehandeling is geopend op dinsdag (hele dag), woensdagochtend en donderdagochtend

Telefoonnummer: 020 - 566 2530
E-mailadresdbcdermatologie@amc.uva.nl

Meer informatie over dit specialisme

De Dagbehandeling Dermatologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de begane grond. Als u de polikliniek via de hoofdingang binnenkomt, loopt u rechtdoor. De balie van de dagbehandeling Dermatologie vindt u achter in het polikliniekgebouw aan de linkerkant. De dagbehandeling is open op dinsdag (hele dag), woensdagochtend en donderdagochtend.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Om uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen, vragen we u om vooraf een vragenlijst door te nemen en die zo compleet mogelijk in te vullen. We willen zo veel mogelijk informatie over uw huidaandoening krijgen, zodat we kunnen kijken welke factoren het in stand houden en wat er verbeterd kan worden.

Tijdens de afspraak zullen we extra vragen stellen en kijken we of er aanvullende diagnostiek nodig is (bijvoorbeeld allergologisch- of bloedonderzoek). Ook wordt er overleg gevoerd met andere specialisten (bijvoorbeeld de reumatoloog, internist of een kinderarts) Samen bekijken we wat de beste behandeling is en maken we een behandelplan. Vervolgens zullen we in overleg met u afspraken maken voor behandelingen. Meestal wordt er afgesproken dat ut twee tot drie keer per week komt.

Tijdens de behandelingen geven we uitgebreid uitleg over de ziekte en het behandelplan. Bad- en zalftherapie wordt het meest gegeven. Ook kan er lichttherapie gegeven worden en kan eventueel systemische behandeling (pillen of injecties) opgestart worden.

We betrekken de ouders van de kinderen zoveel mogelijk bij de behandeling en leggen uit hoe u zelf de behandeling thuis kunt uitvoeren.

We besteden daarnaast aandacht aan de psychosociale effecten van de huidziekte op u en uw gezin. Daarom krijgt u ook een extra vragenlijst over de kwaliteit van leven.

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding opname (locatie AMC)

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (locatie AMC)

Voordat u naar huis gaat heeft u een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na uw opname of verblijf.

Naar huis na opname (Locatie AMC)

Content

Ziektebeelden:

  • Psoriasis, de meest voorkomende variant, het chronisch-plaquetype, maar ook bijvoorbeeld de hand- en voetpsoriasis (psoriasis pustulosis palmoplantaris) en andere varianten.

  • Eczeem, voornamelijk het veel voorkomende atopisch eczeem (ook wel constitutioneel eczeem genoemd) maar ook contactallergisch eczeem, ortho-ergisch eczeem, nummulair eczeem en prurigo nodularis.

  • Geneesmiddelenreacties.

  • Pityriasis rubra pilaris.

Er wordt binnen het Amsterdam UMC veel aan wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo lopen er binnen de afdeling dermatologie verschillende onderzoeken naar psoriasis en atopisch eczeem.

We doen onderzoek naar nieuwe behandelvormen, bestaande behandelingen en naar combinatiebehandelingen. We staan voor gezamenlijke besluitvorming en nemen deel aan het ontwikkelen van consultkaarten en keuzehulpen. We doen onderzoek naar de juiste doseringen van biologicals en houden registers bij van mensen die behandeling krijgen met systemische behandelingen waaronder biologicals. We werken mee aan nationale en internationale richtlijnen. Zo bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psoriasis en atopisch eczeem.

Alle patiënteninformatie van Dermatologie

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Dermatologie

Gerelateerd