Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummer: 020 - 566 34 96

Meer informatie over dit specialisme

De kinderpolikliniek Anesthesiologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel Q) op de begane grond. U volgt routenummer 40.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de polikliniek Anesthesiologie van het AMC. Daar wordt besproken welke vorm van verdoving of narcose het meest geschikt is bij de afgesproken ingreep.

In een gesprek met een anesthesioloog of assistent wordt de gezondheidstoestand van uw kind in kaart gebracht. De arts zal u vragen stellen over:

  • de algehele gezondheid van uw kind;
  • eerdere operaties;
  • eventueel medicijngebruik;
  • ziektes die uw kind heeft gehad;
  • overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen en
  • eerdere ervaringen met anesthesie.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Anesthesiologie

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Anesthesiologie

Gerelateerd