Israels, T. (Dr.)
Kinderarts-oncoloog
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 2604

Ík werk als algemeen kinderarts en als kinderarts-oncoloog in Afrika. De combinatie van directe patiëntenzorg en meer langetermijnprojecten vind ik boeiend en prettig. Tussen de opleiding kindergeneeskunde en kinderoncologie in het AMC heb ik een aantal jaar in Malawi, Afrika gewerkt als algemeen kinderarts met de kinderoncologie als aandachtsgebied.

Specialist sinds 2001 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2011

Aandachtsgebieden

 • Kinderoncologie in ontwikkelingslanden / Afrika
 • Wilms tumor

Opleiding

 • AMC, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Mijn niet klinische werk behelst het verbeteren van de zorg voor kinderen met kanker in ontwikkelingslanden, met name Afrika. Momenteel coördineer ik een samenwerkingsproject van negen instituten in sub-Sahara Afrika. Samen implementeren we een aangepaste behandelrichtlijn voor kinderen met een Wilms tumor, een bepaalde niertumor. Door middel van dit project streven we (ook) naar algemene verbeteringen van zorg.

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'Aspects of the Management of Children with Cancer in Malawi' (2010)

Doceert in

 • Kinderoncologie in ontwikkelingslanden

Werkt samen met kennisinstellingen

 • VONK, Amsterdam
 • International Society of Pediatric Oncology (SIOP), Geneve, Zwisterland
 • Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), Nieuwegein
 • Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), Den Haag

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • SIOP en World Child Cancer: financiering SIOP Africa / PODC Collaborative WIlms Tumour Project.

Wetenschappelijke publicaties

 • Israels T, Kambugu J, Kouya F, El-Mallawany NK, Hesseling PB, Kaspers GJ et al. Clinical trials to improve childhood cancer care and survival in sub-Saharan Africa. Nat Rev Clin Oncol 2013 October;10(10):599-604.
 • Israels T, Moreira C, Scanlan T, Molyneux L, Kampondeni S, Hesseling P et al. SIOP PODC: clinical guidelines for the management of children with Wilms tumour in a low income setting. Pediatr Blood Cancer 2013 January;60(1):5-11.
 • Israels T, Renner L, Hendricks M, Hesseling PB, Howard SC, Molyneux EM. SIOP PODC: Recommendations for Supportive Care of Children with Cancer in a Low-Income Setting. Pediatr Blood Cancer 2013;60(6):899-904.
 • Israels T, Borgstein E, Pidini D, Chagaluka G, de KJ, Kamiza S et al. Management of children with a Wilms tumor in Malawi, sub-Saharan Africa. J Pediatr Hematol Oncol 2012 November;34(8):606-10.

In de media

Nevenfuncties

 • Co-chair SIOP PODC (Pediatric Oncology in Developing Countries)
 • Coordinator SIOP Africa / PODC Collaborative Wilms Tumour Project.