Veelo, D.P. (Dr.)
Anesthesioloog, Principal Investigator
Contact

Ik ben anesthesioloog en onderzoeker in het AUMC, locatie AMC. Ik ben anesthesioloog geworden ivm met mijn affiniteit met t gebied van acute zorg, bloeddrukregulatie en beademing. Het leukste van mijn vak vind ik de vele technische ontwikkelingen en het innoveren van mijn vakgebied. Daarom speelt onderzoek ook een grote rol in mijn werk.

Specialist sinds 2012 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc en locatie AMC sinds 2005.

Opleiding
 • AMC

Onderzoek

Mijn onderzoek is onder andere gericht op bloeddruk en fysiologie rondom een operatie en de daarmee samenhangende uitkomsten voor patiënten. Daarnaast richten wij ons op artificiële intelligentie. Ontwikkeling van dit soort algoritmes helpen ons om bepaalde gebeurtenissen te voorspellen zodat artsen vroegtijdig actie kunnen ondernemen om deze gebeurtenissen te voorkomen.

Gepromoveerd op onderwerp

Mechanische ventilatie en tracheotomie in 2010.

Onderzoeksinstituut
 • ACS

 • Public Health

Kennisinstelling
 • UMCU

Relevante beurzen/subsidies/prijzen
 1. ZONMW

 2. RPA

Wetenschappelijke publicaties
 1. Effect of a Machine Learning-Derived Early Warning System for Intraoperative Hypotension vs Standard Care on Depth and Duration of Intraoperative Hypotension During Elective Noncardiac Surgery: The HYPE Randomized Clinical Trial. Wijnberge M, ..Veelo DP et al.
  JAMA. 2020 Mar 17;323(11):1052-1060. doi: 10.1001/jama.2020.0592.

 2. Clinical agreement of a novel algorithm to estimate radial artery blood pressure from the non-invasive finger blood pressure.
  Kho E, …Veelo,DP et al.
  J Clin Anesth. 2022 Sep 26;83:110976. doi: 10.1016/j.jclinane.2022.110976.

 3. Effect of Hypotension Prediction Index-guided intraoperative haemodynamic care on depth and duration of postoperative hypotension: a sub-study of the Hypotension Prediction trial.
  Schenk J,.. , Veelo DP.
  Br J Anaesth. 2021 Nov;127(5):681-688. doi: 10.1016/j.bja.2021.05.033

 4. Ipsilateral and contralateral validation of continuous noninvasive finger blood pressure: does side matter?van der Ven WH, …Veelo DP, Immink RV.Br J Anaesth. 2021 Nov;127(5):e149-e151. doi: 10.1016/j.bja.2021.07.032.

 5. Machine learning methods for perioperative anesthetic management in cardiac surgery patients: a scoping review.
  Rellum SR, Schuurmans J, van der Ven WH, Eberl S, Driessen AHG, Vlaar APJ, Veelo DP.
  J Thorac Dis. 2021 Dec;13(12):6976-6993. doi: 10.21037/jtd-21-765.

In de media
Nevenfuncties
 • Lid commissie wetenschap en innovatie, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

 • Topic editor/ guest editor voor verschillende journals