De IC Neonatologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummer: 020 - 566 80 00

Contact IC Neonatologie G3-Zuid:

Verpleegpost 1: 020 566 41 71
Verpleegpost 2: 020 566 43 70

Contact IC Neonatologie H3-Noord:
020 – 566 2125

Meer informatie over dit specialisme

De IC Neonatologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in bouwdeel H op de derde verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf en loop door tot het tweede plein. Steek deze over en sla opnieuw rechtsaf. Aan het einde van de gang vindt u de liften van bouwdeel H aan uw linkerhand. Neem de lift naar de derde verdieping en volg de bordjes naar H3-Noord.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC.

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Content

Uw kind is binnenkort opgenomen in Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding opname Emma Kinderziekenhuis

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens het verblijf van uw kind in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (Emma Kinderziekenhuis)

Voordat uw kind naar huis gaat heeft hij of zij een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt hoe de opname is verlopen, het vertrek, de nazorg en vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na een opname of verblijf.

Naar huis na opname (Emma Kinderziekenhuis)

Content

Alle patiënteninformatie van Neonatologie

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Neonatologie

Gerelateerd