Bij het MS Centrum Amsterdam staan zorg voor mensen met MS en onderzoek naar de ziekte MS centraal. Ruim 100 onderzoekers, zorgverleners en ondersteunend personeel van 15 afdelingen zetten zich dagelijks in voor mensen met MS. De kerntaken zijn zorg, onderzoek, opleiding en informatie geven.

Jaarlijks komen er 400 MS-patiënten naar het MS Centrum Amsterdam voor een second opinion (een tweede mening) van de MS-experts. Na het bezoek aan het MS Centrum wordt men verder behandeld bij een ziekenhuis in de buurt. Voor 1.200 mensen met MS is het MS Centrum Amsterdam het directe behandelcentrum.

Informatie voor mensen met MS vindt u op de MS homepagina

Onderzoek

Bij het MS Centrum Amsterdam werkt een groot team van onderzoekers met een grote diversiteit aan MS-expertises. We hebben één gezamenlijk doel en dat is een wereld zonder MS. Hiervoor is veel onderzoek nodig. We moeten de ziekte MS beter begrijpen. We moeten weten hoe ontsteking in de hersenen van mensen met MS ontstaat en waarom zenuwcellen verdwijnen. Pas als we de biologische processen begrijpen die een rol spelen bij de verschillende symptomen van MS, kunnen we behandelingen ontwikkelen die bij alle mensen met MS helpen. Ons onderzoek is onderverdeeld in de thema’s begrijpen en behandelen. Om onderzoek te doen gebruiken we veel verschillende onderzoeksmethoden.

Wilt u ons onderzoek steunen en mensen met MS een betere toekomst geven? Doneer

Publicaties

Opleiding

Opgedane ervaringen worden doorgegeven aan andere zorgverleners en onderzoekers in Nederland. Dit gebeurt door colleges bij de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen, maar ook door het aanbieden van stage mogelijkheden en geven van cursussen.

MS-MasterclasS
Jaarlijks organiseren we de MS-MasterclasS. Deze nascholing is bedoeld voor neurologen en AIOS met een speciale interesse in MS. De kleinschaligheid en praktische aanpak garanderen dat u de opgedane kennis na afloop goed kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

Etalagestage/Fellow
Het MS Centrum Amsterdam biedt ervaren assistenten en pas afgestudeerde neurologen uitstekende mogelijkheden zich verder te specialiseren in MS en aanverwante aandoeningen. Twee assistenten per jaar kunnen een etalagestage doen bij het MS Centrum. Daarnaast is er elke twee jaar plaats voor een fellow, een pas afgestuurde neuroloog, die zich in twee jaar wil specialiseren in MS. Aanmelden kan bij Bob van Oosten.

Informatievoorziening

Als MS-kenniscentrum van Nederland zien we het als onze taak om u te voorzien van goede informatie over MS. Dit doen we door uitgeven van informatiefolders. Daarnaast is er veel online informatie te vinden op deze website, digitale nieuwsbrief en op social media. Ook worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

 • Prof. dr. Vincent de Groot, revalidatiearts, afdeling revalidatiegeneeskunde
 • Dr. Bas Jasperse, radioloog, afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde
 • Prof. dr. Joep Killestein, neuroloog, afdeling neurologie, directeur MS Centrum Amsterdam
 • Dr. Evert-Jan Kooi, patholoog, afdeling pathologie
 • Dr. Menno Schoonheim, neurowetenschapper, afdeling anatomie en neurowetenschappen, wetenschappelijk directeur MS Centrum Amsterdam
 • Prof. dr. ir. Charlotte Teunissen, wetenschapper, afdeling klinische chemie
 • Prof. dr. Elga de Vries, neuroimmunoloog, afdeling moleculaire celbiologie en immunologie

Bureau MS Centrum Amsterdam

 • Teddy van der Burg, relatiemanager
 • Annette van der Goes, communciatie en fondsenwerving
 • Karin Husken
MS Centrum Amsterdam bestuur juni2024

Download de Governance structuur van het MS Centrum Amsterdam

Afdelingen

Afdelingen waar onderzoek naar MS en zorg voor mensen met MS plaats vindt:

 • anatomie en neurowetenschappen
 • epidemiologie en biostatistiek
 • klinische chemie
 • medische psychologie
 • moleculaire celbiologie en immunologie
 • neurologie
 • oogheelkunde
 • pathologie
 • psychiatrie
 • radiologie en nucleaire geneeskunde
 • revalidatiegeneeskunde
 • sociale geneeskunde
 • urologie

Jaarverslagen

Belangenverstrengeling

versie juli 2023

Contact

Voor vragen over fondsenwerving en communicatie neemt u contact op met het Bureau MS Centrum Amsterdam. Voor vragen over patiënten, zie Contact met het MS centrum.

Bureau MS Centrum Amsterdam
E-mail: bureaumscentrum@amsterdamumc.nl

Patiënten adviesraad (PAR)

Het MS Centrum Amsterdam heeft een patiëntenadviesraad (PAR) opgericht om mensen met MS en hun naasten meer te betrekken bij patiëntenzorg en onderzoek.

Waarom?
Patiënten en naasten weten als geen ander hoe het is om te leven met MS. Die kennis is belangrijk voor onderzoekers en zorgverleners van het MS-centrum om de zorg te verbeteren en onderzoek te doen dat mensen met MS gaat helpen op korte en lange termijn.

Patiëntenadviesraad
De leden van de patiëntenadviesraad (PAR) zijn mensen met MS en direct betrokkenen. Zij overleggen minimaal vier keer per jaar. De PAR wil een inspirerende en kritische rol spelen met als doel om de belangen van patiënten te behartigen. De raad is onafhankelijk en levert gevraagd en ongevraagd advies over:

 • Onderzoeksvoorstellen: adviseren over de relevantie, haalbaarheid en belastbaarheid van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek;
 • Innovaties in de zorg: door ideeën aan te dragen over hoe de zorgverlening en de begeleiding van mensen met MS in het dagelijkse leven geoptimaliseerd kan worden, zoals de begeleiding na de diagnose en de rol van revalidatie.

Meer informatie?
Wilt u informatie ontvangen over de PAR van het MS Centrum Amsterdam? Heeft u suggesties, tips en ideeën? Stuur een e-mail naar: parms@amsterdamumc.nl

Wetenschappelijke adviesraad

Leden

 • Prof.dr. Alexandre Prat
 • Prof.dr. Yolanda Pijnenburg
 • Prof.dr. Nicola De Stefano
 • Dr. Mar Tintoré

De wetenschappelijke adviesraad bestaat ​​uit vier internationaal bekende wetenschappers uit het Neurologie vakgebied. Het bestuur wordt betrokken bij het beoordelen van en het geven van feedback op de strategische en wetenschappelijke keuzes van de MSCA. Daarnaast wordt hen gevraagd advies te geven over/prioriteit te geven aan onderzoeksprojecten gefinancierd via Stichting Steun MS Centrum Amsterdam.