Contact met MS Centrum

Onze spreekuren zijn alleen voor mensen met MS die als patiënt geregistreerd zijn bij Amsterdam UMC. Bent u geen patiënt bij Amsterdam UMC, dan kunt u wel advies vragen aan de MS-verpleegkundige via het MS-verpleegkundig telefonisch spreekuur. Wilt u een second opinion over bijvoorbeeld de diagnose MS of cognitieve problemen, dan kunt u dit aanvragen via uw (huis)arts of verwijzend specialist. Kijk bij onze second opinions.

Contact opnemen

  • In geval van spoed neemt u contact op met uw huisarts. Deze kan zo nodig contact zoeken met de dienstdoende neuroloog.
  • Een afspraak met uw neuroloog of MS-verpleegkundige maakt en verzet u via een afspraakverzoek in Mijn Dossier en via 020-444 1160.
  • Om nieuwe klachten (een mogelijke schub) te laten beoordelen of een MS-gerelateerde vraag te stellen, belt u met onze MS-telefoon via 020-444 0775. U krijgt dan een terugbelafspraak met de MS-verpleegkundige binnen 48 uur.
  • Een herhalingsrecept aanvragen, doet u via Mijn Dossier.
  • Zorgverleners kunnen voor intercollegiaal overleg bellen naar 020-4444444. Op werkdagen is er een MS-neuroloog beschikbaar, buiten kantoortijden is de dienstdoende AIOS neurologie bereikbaar.

De afspraken bij uw neuroloog of MS verpleegkundige zijn telefonisch of fysiek. Het is in het Amsterdam UMC ook mogelijk om een video consult te hebben. Vraag hier dus gerust om bij uw neuroloog, verpleegkundige of bij de polikliniek medewerker. Lees hier meer over videoconsulten Videoconsult Amsterdam UMC.

Telefoonnummers

MS-verpleegkundige telefonisch 020-444 0775 U krijgt een terugbelafspraak
Researchverpleegkundige 020-444 0354
Polikliniek neurologie (afspraak neuroloog of MS-verpleegkundige) 020-444 1160 Werkdagen 10 -16 uur
Dagbehandeling 020-444 0707 Werkdagen 8-16 uur
Verklaringen, machtigingen en herhalingsrecepten 020-444 6028 Maandag en donderdag 9-11 uur
Revalidatiegeneeskunde 020-444 1180 Maandag en donderdag 9-11 uur
Fysiotherapeut of ergotherapeut 020-444 1182 Werkdagen 8 – 17 uur

Spreekuren

Consult neuroloog
Het stellen van de diagnose en het bepalen van de behandeling gebeurt door de behandelend neuroloog op de polikliniek neurologie. Na de diagnose verwijst de neuroloog zo nodig door naar de MS-verpleegkundige of naar andere (para)medici.

Consult MS-verpleegkundige
De MS-verpleegkundige is voor de zorg aan mensen met MS vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Zij is de centrale zorgcoördinator. Daarnaast kunnen mensen met MS bij haar terecht voor informatie. De MS-verpleegkundige helpt zelf of verwijst naar andere zorgverleners of instanties.

Schub-poli
U kunt hier terecht wanneer u denkt een schub te hebben, die mogelijk behandeld moet worden met een methylprednisolon kuur. Op de schub-poli beoordeelt een neuroloog of een arts-assistent neurologie onder supervisie van een MS-neuroloog uw klachten. Deze poli is twee dagdelen per week. Wanneer we besluiten dat u een methylprednisolon kuur nodig heeft, kunt u meestal direct met de kuur beginnen. U wordt naar de schub-poli doorverwezen via het MS-verpleegkundig telefonisch spreekuur of via uw behandelend neuroloog.

Medicatiespreekuur
Mensen die gaan starten met medicatie, die het verloop van de ziekte beïnvloeden, komen eerst voor screening op dit spreekuur. Na de start met de medicatie is het per medicijn afhankelijk hoe vaak u voor een controle op dit spreekuur terugkomt.

Fampridine spreekuur
Iedereen die fampridine wil gaan gebruiken, krijgt eerst een proefbehandeling van twee weken. Als blijkt dat het middel een positief effect heeft op het lopen, mag de behandeling worden voorgeschreven. Voor de proefbehandeling komt u naar Amsterdam UMC, Locatie VUmc op het fampridine spreekuur. U krijgt dan een looptest (T25FWT). Vervolgens gebruikt u twee weken fampridine. Daarna komt u weer naar Amsterdam UMC, locatie VUmc voor een looptest. Alleen als de proefbehandeling 20% verbetering geeft op de looptest, wordt de fampridine voor u vergoed.

Interdisciplinair MS-team
Soms hebben mensen met MS meerdere hulpvragen of hebben ze voor de behandeling van een hulpvraag meerdere behandelaars nodig. Dan wordt de persoon besproken in het interdisciplinaire overleg. Dit MS-team stemt de zorg, die binnen Amsterdam UMC aan mensen met MS wordt gegeven, op elkaar af. Het maakt hiervoor per individu een behandelplan op maat. De verschillende disciplines, waar men gedurende het ziekteverloop mee te maken kan krijgen, zijn: neuroloog, MS-verpleegkundige, revalidatiearts, uroloog, oogarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch psycholoog en medisch maatschappelijk werker.

Behandelkamer
Behandelingen met infusen worden gegeven op de dagbehandeling van de afdeling neurologie op de locatie VUmc (verpleegafdeling 2B).

Researchverpleegkundige
De researchverpleegkundigen zijn bereikbaar voor mensen die meedoen aan een klinische studie. Kijk voor studies waar vrijwilligers voor gezocht worden bij meedoen aan onderzoek.