We doen onderzoek naar verbeterde MRI-technieken om de diagnose MS sneller en betrouwbaarder te stellen. Daarnaast zoeken we MRI-maten en biomarkers in het bloed om het ziekteverloop te kunnen voorspellen. Ook innovaties als apps op mobiele telefoons, die bijvoorbeeld schubs proberen te voorspellen en vermoeidheid proberen te meten, nemen we mee in ons onderzoek.

Ziekteverloop beïnvloeden

Er komen steeds meer medicijnen op de markt voor MS, maar hoe weten we wat het beste helpt bij een bepaalde patiënt? Misschien moeten we in de toekomst wel aan een combinatie van therapieën gaan denken? Eén behandeling tegen ontsteking en één om de zenuwen te beschermen. Daarnaast geven de medicijnen soms ernstige bijwerkingen. Hoe we deze bijwerkingen op tijd kunnen vaststellen en kunnen behandelen wordt ook onderzocht.

Verbeteren zorg

We doen onderzoek naar het verbeteren van de zorg aan mensen met MS via Valued Based Healthcare (VBH). Deze methode richt zich op het leveren en steeds verbeteren van zo goed mogelijke zorg die van waarde is voor de patiënt, maar waarbij ook gekeken wordt naar het reduceren van de zorgkosten.

Behandelingen van symptomen

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan al in de vroege fase van MS het dagelijks functioneren belemmeren. De oorzaak is onbekend en de behandeling met medicijnen is vaak niet bevredigend. Andere behandelingen moeten nog goed onderzocht worden. We onderzoeken of de vermoeidheidsklachten zijn weg te nemen met cognitieve gedragstherapie en vermoeidheidsbehandeling door de MS-verpleegkundige. Ook onderzoeken we hoe deze behandelingen precies werken door biomarkerstoffen te meten.

Lopen = afzetten

Bij veel mensen met MS kost lopen veel energie. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de afzet van de voet tijdens het lopen verminderd is. Er wordt onderzoek gedaan naar hulpmiddelen (spalken) of behandelingen die perfect bij de patiënt aansluiten, waardoor het lopen beter gaat en minder energie kost.

Geheugenproblemen

Problemen met cognitie, in het bijzonder geheugen-, aandachts- en concentratieproblemen, komen voor bij 50 tot 60% van de mensen met MS. Cognitieve problemen hebben zeer ernstige gevolgen voor het dagelijks functioneren. De problemen worden vaak als ernstiger ervaren dan de lichamelijk klachten. De cognitieve achteruitgang is niet eenvoudig te meten. We onderzoeken hoe we het optreden van cognitieve klachten kunnen uitstellen of voorkomen.

Depressiviteit

In het project Minder Zorgen wordt met een vragenlijst via internet gemeten hoeveel mensen met MS last hebben van sombere gevoelens, zorgen, spanningen of angsten. Vervolgens kan men meedoen aan een zelfhulpcursus via internet. De deelnemers krijgen hierdoor beter inzicht in wat zij belangrijk vinden. Zo krijgen ze weer grip op hun leven.

Slikken

Veel mensen met MS krijgen te maken met slikproblemen. Naarmate de ernst van de ziekte toeneemt kan dit oplopen tot 90% van de mensen. Er is weinig kennis over de behandeling van slikproblemen bij MS. Wij onderzoeken of de behandeling met neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) slikklachten kan verminderen.

MS Centrum onderzoekt betere behandeling van MS. Behandelen is een van de twee onderzoekslijnen van het MS Centrum. Lees ook over de andere onderzoekslijn: Begrijpen.