In het Amsterdam UMC lopen meerdere onderzoeken naar teken, Lymeziekte en andere tekenbeetziekten.

Een daarvan is het LymeProspect onderzoek . Dat is een gezamenlijke studie met het RIVM en Radboudumc waarin een grote groep mensen wordt onderzocht met Lymeziekte. De belangrijkste vraagstelling is waarom sommige patiënten na behandeld te zijn tegen Lymeziekte langdurige klachten houden. Bij de meeste mensen is een antibioticakuur voldoende om van de ziekte af te zijn, vooral als de ziekte van Lyme al in een vroeg stadium wordt behandeld. Maar sommige mensen blijven na een antibioticakuur klachten houden, zoals vermoeidheid, spierpijn en gewrichtspijn. Het is niet goed duidelijk waarom dat zo is. In deze studie proberen we uit te zoeken waarom sommige mensen lang klachten houden. Voor deze studie worden momenteel geen nieuwe deelnemers gezocht.

Er zijn ook andere ziekten die ook door de teek kunnen worden overgedragen. Lymeziekte wordt veroorzaakt door de bacteriën die behoren tot deBorrelia burgdorferi sensu latogroep. Er zijn echter verschillende andere bacteriën, en zelfs virussen en parasieten die door de teek overgedragen kunnen worden en die andere ziekten kunnen veroorzaken. Het onderzoek ‘Ticking on Pandora’s box’ kijkt in onderzoeksverband, in samenwerking met het RIVM, naar deze andere door teken overdraagbare aandoeningen in mensen met een acuut koortsend ziektebeeld na een tekenbeet in Nederland. Voor deze studie worden momenteel geen nieuwe deelnemers gezocht.

Ook zijn er – in samenwerking met verschillende partners uit binnen- en buitenland - meerdere onderzoeken gaande naar nieuwe en verbeterde testmethoden voor Lymeziekte en andere tekenbeetziekten.

Daarnaast lopen er meerdere onderzoeken naar het ontwikkelen van een vaccin om de ziekte van Lyme te voorkomen. Zo participeert het AMLC in een grote internationale studie naar een nieuw Lymeziekte vaccin voor mensen. Momenteel (november 2023) worden de laatste nieuwe deelnemers geworven voor dit onderzoek. Maar, er wordt ook gekeken naar nieuwe vaccinatie strategieën en methoden, waaronder ook een vaccin dat zich richt tegen de teek. Voor laatstgenoemde aanpak leidde het AMC een groot Europees onderzoek: het ANTIDotE project. Mede naar aanleiding daarvan heeft Prof. dr. Hovius een prestigieuze persoonlijke beurs gekregen van ZonMw om hier verder onderzoek naar te doen (VIDI grant). In het kader van dat onderzoek zal een humaan teken-challenge model worden opgezet, waarbij mensen herhaaldelijk onder gecontroleerde omstandigheden zullen worden blootgesteld aan niet-geïnfecteerde, in het laboratorium gekweekte teken. Dit onderzoek is eind zomer 2023 van start gegaan, de zogenaamde Tick Me studie. Dit is een onderzoek dat kijkt naar de afweerreactie van het menselijk lichaam gericht tegen teken. Zie ook verder onder nieuws, TICK ME onderzoek (amsterdamumc.nl)

Tot slot, is er in het samenwerking met het Radboudumc in 2021 een biobank opgericht waarin materialen en gegevens worden bewaard van patienten die worden gezien op de Lymeziekte poliklinieken van het Radboudumc en Amsterdam UMC ((en daarvoor toestemming geven uiteraard). Dit is een enorme waardevolle bron voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Meewerken aan het onderzoek

Heeft u een rode kring of andere door de (huis)arts bevestigde Lymeziekte manifestatie opgelopen na een tekenbeet? Of begint u aan een antibioticakuur voor de ziekte van Lyme? En zou u wellicht willen bijdragen aan de biobank. Vraag uw huisarts of u daar wellicht voor in aanmerking komt. Informatie voor de huisarts vindt u hier.