Follow Me nazorg spreekuur Kinder Intensive Care

Dit Follow Me nazorg spreekuur is bedoeld voor kinderen die op de Kinder Intensive Care hebben gelegen.

Op het Follow Me spreekuur komen kinderen die op de Intensive Care tijdens de opname een of meerdere van de volgende problemen of behandelingen hebben meegemaakt:

 • Trauma
 • Sepsis (bloedvergiftiging)
 • Meningitis (hersenvliesontsteking)
 • Neurotrauma (hersenletsel)
 • Reanimatie
 • Hart-longmachine

Kinderen die langer dan 24 uur op de afdeling Intensive Care Kinderen opgenomen zijn geweest zien wij terug op dit spreekuur na de volgende problemen of behandelingen:

 • Tevoren gezond en onverwachte opname.
 • Centraal veneuze lijn tijdens opname (infuus dat in een grote ader geplaatst wordt).
 • Traumatische intubatie (ingebrachte beademingsbuis).
 • Meer dan 3 dagen positieve druk beademing (kunstmatige beademing).
 • Bronchiolitis (infectie luchtwegen).
 • Meer dan 48 uur hartmedicatie.
 • Delier (verwardheid die plotseling optreedt).
 • Langer dan 48 uur toediening van medicatie voor het in slaap houden/pijnstilling.
 • Septische shock met langer dan 48 uur hartmedicatie.
 • Status epilepticus (epileptische aanval langer dan 5 minuten).
 • MIS-C en/of Covid-19.
 • Opnameduur meer dan 48 uur en tijdens opname een acute nierinsufficiëntie (nieren werken opeens niet meer goed).

Onze werkwijze

Tijdens het Follow Me spreekuur onderzoeken we de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Bij dit onderzoek is een multidisciplinair team betrokken van artsen en andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en psychologen. Welke zorgverleners de gezondheid en ontwikkeling van uw kind zullen controleren hangt af van de redenen voor opname op de Intensive Care en de behandelingen die uw kind daar gehad heeft. Tijdens het spreekuur ziet uw kind meerdere hulpverleners.

Wanneer komt uw kind naar het Follow Me Spreekuur?

 • 3-6 maanden De eerste controle op de Follow Me poli is 3-6 maanden na ontslag van de Intensive Care kinderen.
 • Leeftijd van 6 jaar Of uw kind ook voor een consult wordt uitgenodigd op de leeftijd van 6 jaar hangt af van de redenen voor opname op de Intensive Care en de behandelingen die uw kind daar gehad heeft.

De zorgverleners en de controles

  Casemanagers Mariska Möhlmann & Francis Hofman

  De casemanagers zijn verpleegkundigen welke ook werkzaam zijn op de Intensive Care voor kinderen. Zij leiden een groot deel van de logistieke werkzaamheden van de poli en voeren samen met de intensivist het gesprek met kind en ouders. Daarnaast zorgen zij voor een gestructureerde nabespreking met alle betrokken artsen. Op de Intensive Care afdeling bekijken zij of patiënten in aanmerking komen voor het Follow Me spreekuur en informeren zo nodig al kind en ouders.

  Mariska Möhlmann & Francis Hofman stellen zich voor:
  Wat wij zo leuk vinden aan werken op de poli is dat wij patiënten terug zien na hun ziek zijn. Je ziet patiënt en ouders in hun goede doen, in hun gewone leven. Eén van de taken van een verpleegkundige op de Intensive Care is ouders en kind informeren en begeleiden tijdens opname. Door onze werkzaamheden op de poli kunnen wij dit nu ook voortzetten wanneer kind en ouders thuis zijn. Op die manier wordt de IC-zorg door ons van het begin tot eind begeleid, is er een directe schakel tussen de klinische en poliklinische zorg.

  Meer informatie

  • Video over het Follow Me spreekuur
  • Informatiebrieven

  Wetenschappelijk onderzoek Follow Me spreekuur

  We doen wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het Follow Me spreekuur. De onderzoeker stelt zich voor:

  Mijn naam is Noor de Sonnaville Ik ben werkzaam als arts-onderzoeker (PhD) en ben betrokken bij de opzet van de Follow Me polikliniek van de Intensive Care Kinderen. Hierbij werk ik aan de logistiek van de poli, het zorgen voor het op de beste manier vastleggen van de gegevens van de kinderen, en het evalueren van de verzamelde gegevens. Op dit moment is het nog lastig om een inschatting te maken van de effecten van ziekte en behandeling tijdens opname op de gezondheid en ontwikkeling op de lange termijn.

  Daarom denk ik dat deze polikliniek zo belangrijk is. Mijn doel is om meer inzicht te verkrijgen in lange termijnuitkomsten van kinderen die op de Intensive Care Kinderen opgenomen zijn geweest; zowel lichamelijk, neurocognitief en psychosociaal. Daarnaast is mijn doel om meer inzicht te verkrijgen in het verband tussen bepaalde ziekten en behandelingen en deze lange termijnuitkomsten, om op deze manier voorspellingen van lange termijnuitkomsten mogelijk te maken.

  Contact, adres & voorbereiding


  Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

  Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

  Telefoonnummer: 020 - 566 5769
  E-mailadres: ic.kinderen@amsterdamumc.nl 

  Het Follow Me spreekuur van de Intensive Care Kinderen vindt plaats op de Kinderpolikliniek. De Kinderpolikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in gebouw A begane grond, aan de rechterkant in de hal. Routenummer: 3

  Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

  Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

  Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

  Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

  Content

  Alle patiënteninformatie van Follow me

  Gerelateerd