Uw kind is opgenomen geweest op de Intensive Care van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Wij vinden het belangrijk de gezondheid en verdere ontwikkeling van uw kind ook na ontslag uit het ziekenhuis te controleren. Zowel de ziekte die de reden was voor opname op de Intensive Care, als de behandelingen op de Intensive Care kunnen van invloed zijn op de latere gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Daarom nodigen wij uw kind en u uit voor afspraken op de Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen. Eventuele gezondheidsproblemen en/of problemen in de ontwikkeling van uw kind kunnen zo tijdig worden vastgesteld en indien nodig worden behandeld. In deze folder leest u wat u kunt verwachten tijdens de afspraak met uw kind op de Follow Me polikliniek en wat u ter voorbereiding hiervoor moet doen.

De afspraak op de Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen

Op de Follow Me polikliniek onderzoeken we de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. Bij dit onderzoek is een team van verschillende artsen en andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en psychologen betrokken.

De afspraak is op de kinderpolikliniek in het ziekenhuis, Amsterdam UMC locatie AMC. Route: de polikliniek Algemene Pediatrie is gehuisvest in het polikliniek gebouw (A). De ingang is rechts naast de liften op de begane grond, route 30.

De poliklinische controle vindt altijd plaats op een vrijdagochtend en zal in totaal zo’n 60 minuten duren. Het eerste gesprek vindt plaats met een kinderintensivist en/of verpleegkundige casemanager van de Intensive Care Kinderen. Het tweede en aansluitende gesprek is met de kinderpsycholoog.

Indien mogelijk is het fijn als beide ouders/verzorgers en kind tijdens de gesprekken aanwezig zijn.

Na afloop van de afspraak, bespreekt het team van verschillende zorgverleners hun bevindingen met elkaar.

Zorgverleners

De verschillende zorgverleners die betrokken zijn tijdens het multidisciplinair overleg zijn:

 • Kinderartsintensivist
 • Casemanager, Intensive Care Kinderverpleegkundige
 • Kinderpsycholoog
 • Kinderlongarts
 • Kinderrevalidatie-arts
 • Kindercardioloog

Als uw kind na dit overleg moet worden gezien door één van de betrokken zorgverleners zullen we u nog dezelfde dag bellen om dit uit te leggen.

Wanneer vinden de controles plaats?

3-6 maanden na ontslag

De eerste controle vindt plaats op 3-6 maanden na ontslag van uw kind van de Intensive Care. Deze controle vind plaats in het ziekenhuis op de kinderpolikliniek. U heeft dan altijd twee afspraken, een met de kinderintensivist en casemanager, en een met de kinderpsycholoog.

Vervolgafspraak

Afhankelijk van de reden van de opname, de behandeling die uw kind heeft gekregen en de eventuele klachten die naar voren komen bij het eerste gesprek, kan het zijn dat we uw kind oproepen voor een vervolgafspraak. Soms is dat al snel na de eerste afspraak en soms is dat pas jaren later. Dit wordt in het eerste gesprek met u besproken. Tijdens deze afspraak kan er aanvullend onderzoek gedaan worden naar de fysieke en/of geestelijke gezondheid van uw kind (dit is bijvoorbeeld. onderzoek naar de functie van de long of naar het denkvermogen en concentratie). Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt zullen we dit eerst met u en uw kind bespreken.

Voorbereiding op de afspraak van uw kind en u op de Follow Me polikliniek

Mijn Dossier

De afspraak met de Follow Me polikliniek IC Kinderen wordt in het Mijn Dossier account van uw kind gezet. Hier moet u ook een enkele vragenlijsten invullen ter voorbereiding van de poliklinische afspraak. Uw kind heeft hiervoor een actief Mijn Dossier nodig.

 • Download de gratis Mijn Dossier app uit de Apple App Store of Google Playstore.
 • U kunt inloggen met uw eigen DigiD gegevens (dus niet die van uw kind). Een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken is dan niet nodig.
 • Mocht u geen DigiD hebben of gebruiken, dan heeft u een activatiecode nodig. Bel 020-4443336 zodat het digipunt u verder kan helpen. Met de activatiecode kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken om in te loggen.
 • Nadat u bent ingelogd, kiest u welk dossier u wilt openen. Hier kiest u het dossier van uw kind.

Vragenlijsten

Om de afspraak die u met de zorgverlener(s) van uw kind heeft goed voor te bereiden, vragen wij u om vragenlijsten in te vullen via Mijn Dossier en ook via onze KLIK website (www.hetklikt.nu).

De vragenlijsten staan twee weken voorafgaand aan de afspraak op de Follow Me polikliniek voor u klaar. Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer 35 minuten van uw tijd innemen.

De vragenlijsten gaan over de lichamelijke gezondheid van uw kind, de psychologische gezondheid van uw kind, eventuele broertjes en zusjes en uzelf. Een kind met gezondheidsproblemen kan namelijk invloed hebben op u als ouder(s) en op eventuele andere kinderen in het gezin.

Vragenlijsten via Mijn Dossier:

Ga naar “Afspraken en Bezoeken” en klik vervolgens op “Afspraak voorbereiden”.

U ziet daar welke vragenlijst u voorafgaand aan het bezoek aan de Follow Me polikliniek moet invullen.

Vul deze uiterlijk 2 dagen voor de afspraak in.

U ontvangt de vragenlijst ter voorbereiding van de afspraak op de Follow Me polikliniek twee weken voorafgaand aan de afspraak.

Ziet u de vragenlijst niet staan? Ga dan naar het Menu onder de oranje balk “Mijn Dossier” en klik op de knop “Vragenlijsten”.

Vragenlijsten in KLIK:

Heeft u al een KLIK account?

Indien u eerder al een KLIK account heeft aangemaakt , neemt u dan contact op met info@hetklikt.nu om uw account om te laten zetten naar Follow Me Intensive Care Kinderen. Het is handig om hierbij de naam en geboortedatum van uw kind te vermelden. U hoeft zich dan dus niet opnieuw aan te melden volgens onderstaande stappen.

Aanmelden website

Indien uw kind nog geen KLIK account heeft, kunt u zich aanmelden op de website www.hetklikt.nu Klik op ‘Nieuw account aanmaken’, onder het

inlog vak. Klik eerst op het ziekenhuis, Emma Kinderziekenhuis. Klik daarna op de groep die op uw kind van toepassing is (zie afbeelding hiernaast).

Daarna komt u op de aanmeldpagina. Voor de aanmelding is nodig:

 • De eerste twee letters van de voor- en achternaam van uw kind
 • Uw e-mailadres en eventueel het e-mailadres van uw partner. Als uw kind een eigen e- mailadres heeft, kunt u dit ook invullen op de website.
 • De geboortedatum van uw kind
 • Het geslacht van uw kind
 • De datum van de afspraak
 • Kies letter A bij de vraag ‘Wat voor type afspraak is dit?’
 • Er wordt u ook gevraagd of er nog een andere ouder/verzorger is van uw kind.

U krijgt direct na aanmelding een bevestiging per e-mail. Deze e-mail bevat ook een wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de website. Na de eerste keer inloggen kunt u dit wachtwoord wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Daarnaast is het sinds kort nodig dat u twee-factor authenticatie instelt.

Is uw kind 8 jaar of ouder? Dan vragen we meestal ook uw kind zelf vragenlijsten in te vullen op de KLIK website. Uiteraard alleen als uw kind daar toe in staat is.

Wilt u meer weten?

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over de Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen? Scan de QR code of kijk op onze website https://ap.lc/lxl29

Contact

Voor vragen en opmerkingen tot aan de eerste poliafspraak kunt u contact opnemen met de casemanagers van de afdeling Intensive Care Kinderen, locatie AMC (Emma Kinderziekenhuis).

Voor het verzetten van uw afspraak op de Follow Me Polikliniek Intensive Care Kinderen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Telefoonnummer: 020-5665769

Emailadres: ic.kinderen@amsterdamumc.nl

Overzicht ouder

Wat moet u doen als voorbereiding op uw bezoek aan de Follow Me Polikliniek

 • Éénmalig activeren van Mijn Dossier.
 • Vul de vragenlijsten in t.b.v. de afspraak bij de intensivist.
  Uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de afspraak.
  Het invullen duurt maximaal 15 minuten.

MijnDossier

Let op: kies voor afdeling Follow Me Intensive Care Kinderen.

KLIK

 • Vul de vragenlijsten in t.b.v. de afspraak bij de

psycholoog.

Uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de afspraak. Het invullen duurt maximaal 15 minuten.

 • Bij een videoconsult: Zorg dat u op tijd inlogt en klaar zit voor het eerste consult
 • Bij een afspraak op de polikliniek: neem identiteitsbewijs van uw kind mee en eventueel wat te eten en te drinken.

De afspraak