Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

U kunt uw patiënt naar zowel locatie AMC als VUmc verwijzen.

Zorgaanbod per locatie

Locatie AMC ziektebeelden

 • Body Dysmorphic Disorder (BDD)

 • Depressie

 • Misofonie

 • Obsessive Compulsieve Stoornis

 • Vroege Pyschose

Locatie AMC Zorgprogramma’s

 • Acute stoornissen
 • Compulsieve stoornissen
 • Psychische stoornissen met somatische co-morbiditeit
 • Psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen

Centrum Neuropsychiatrie Parkinson (locatie AMC)

 • Er is sprake van de ziekte van Parkinson of een aanverwante neurologische bewegingsstoornis (Locatie AMC)
 • De psychiatrische klacht/behandeling interfereert (vermoedelijk) met de neurologische aandoening en vice versa

  Polikliniek Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) (locatie VUmc)

  • Er is sprake van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, voorheen ook bekend als SOLK) met vermoeden op een somatisch-symptoomstoornis, functioneel-neurologisch-symptoomstoornis of ziekteangststoornis.
  • De klachten gaan gepaard met hoge lijdensdruk en/of aanzienlijke impact op het functioneren van de patiënt.
  • Somatisch onderzoek is niet het doel van verwijzing. Het somatisch onderzoek is afgerond, er is geen lichamelijke aandoening vastgesteld die de klachten voldoende verklaart.
  • Patiënt staat (enigszins) open voor een bredere kijk op de klachten en een behandeling gericht op het beter leren omgaan met de klachten.
  • De patiënt is volwassen en woont in de regio Amsterdam of Amstelland-Meerlanden.
  • Bij patiënten in crisis / die suïcidaal zijn, is er reeds een psychiatrische behandelkader ten tijde van verwijzing.
  • Indien u verwijst voor behandeling, is het van belang dat de patiënt voldoende Nederlands of Engels spreekt voor een psychotherapeutische behandeling. In het geval van een second opinion zien wij ook patiënten die geen Nederlands of Engels spreken. Wij reserveren dan een tolk. Wij nemen dan de behandeling niet over.

  Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

  Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden.

  Indien de patiënt reeds in behandeling is bij de GGZ, dan dient zijn/haar behandelaar op de hoogte te zijn van de verwijzing.