Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Ziektebeelden (locatie AMC)

 • Body Dysmorphic Disorder (BDD)

 • Depressie

 • Misofonie

 • Obsessive Compulsieve Stoornis

 • Vroege Pyschose

Zorgprogramma’s (locatie AMC

 • Acute stoornissen
 • Compulsieve stoornissen
 • Psychische stoornissen met somatische co-morbiditeit
 • Psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen

Centrum Neuropsychiatrie Parkinson (locatie AMC)

 • Er is sprake van de ziekte van Parkinson of een aanverwante neurologische bewegingsstoornis
 • De psychiatrische klacht/behandeling interfereert (vermoedelijk) met de neurologische aandoening en vice versa

  Polikliniek Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) (locatie VUmc)

  • Er is sprake van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, voorheen ook bekend als SOLK) met vermoeden op een somatisch-symptoomstoornis, functioneel-neurologisch-symptoomstoornis of ziekteangststoornis.
  • De klachten gaan gepaard met hoge lijdensdruk en/of aanzienlijke impact op het functioneren van de patiënt.
  • Somatisch onderzoek is niet het doel van verwijzing. Het somatisch onderzoek is afgerond, er is geen lichamelijke aandoening vastgesteld die de klachten voldoende verklaart.
  • Patiënt staat (enigszins) open voor een bredere kijk op de klachten en een behandeling gericht op het beter leren omgaan met de klachten.
  • De patiënt is volwassen en woont in de regio Amsterdam of Amstelland-Meerlanden.
  • Bij patiënten in crisis / die suïcidaal zijn, is er reeds een psychiatrische behandelkader ten tijde van verwijzing.
  • Indien u verwijst voor behandeling, is het van belang dat de patiënt voldoende Nederlands of Engels spreekt voor een psychotherapeutische behandeling. In het geval van een second opinion zien wij ook patiënten die geen Nederlands of Engels spreken. Wij reserveren dan een tolk. Wij nemen dan de behandeling niet over.

  Angst- en Dwangstoornis (locatie AMC)

  Amsterdam UMC psychiatrie afdeling angst en dwang is een tertiair centrum met expertise binnen het compulsieve spectrum. Een voorbeeld is de toepassing van diepe hersenstimulatie (ook wel deep brain stimulation, DBS) bij obsessieve-compulsieve stoornis. We combineren zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van complexe dwangstoornissen. We bieden multidisciplinaire en multimodale behandeling, waarin psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, cognitief gedragtherapeutisch werkers en vaktherapeuten samen met de patiënt en zijn/haar systeem werken aan herstel. Daarnaast doen wij second en third opinions voor patiënten met angststoornissen. Voor verwijzingen die niet binnen onze speerpunten vallen, adviseren wij u naar een daarvoor gespecialiseerd centrum te verwijzen.

  U kunt naar ons verwijzen voor patiënten met een:

  • ·obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)
  • ·morfodysfore stoornis (ook wel body dysmorphic disorder BDD).
  • ·trichotillomanie en/of skin-picking.
  • ·Wij hebben een beperkt beschikbaar behandelaanbod voor enkelvoudige angststoornissen.
  • ·Voor misofonie hebben we een aanmeldstop.

  Bij vragen over de verwijzing kan er altijd contact opgenomen worden met een psychiater van de afdeling angst en dwang.

  Pas na intake wordt besloten of patiënt in zorg genomen kan worden. Er wordt geadviseerd aan verwijzend GGZ-medewerkers om zorgtrajecten niet af te sluiten voordat na intake duidelijk is geworden of wij een passend zorgaanbod hebben.

  Indien u verwijst voor behandeling, is het van belang dat de patiënt voldoende Nederlands of Engels spreekt voor een psychotherapeutische behandeling. In het geval van een second opinion zien wij ook patiënten die geen Nederlands of Engels spreken. Wij reserveren dan een tolk. Wij kunnen dan meestal de behandeling niet over nemen.

  Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)

  Patiënten met dwangklachten kunnen naar ons verwezen worden voor diagnostiek, tweede mening bij dwangklachten, behandeling van dwangklachten zowel psychotherapeutisch, medicamenteus als met Deep Brain Stimulation (DBS).

  Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation of DBS) wordt uitgevoerd bij patiënten met therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). Hier vindt u meer uitleg over DBS bij OCS (link: Amsterdam UMC Locatie AMC - DBS bij psychiatrische aandoeningen )

  Een groep patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis blijft ondanks verschillende behandelingen ernstige klachten houden. Iemand komt in aanmerking voor DBS wanneer:

  • er sprake is van een primaire obsessieve-compulsieve stoornis
  • minstens 5 jaar lijdt aan ernstige OCS en geen of onvoldoende baat heeft gehad bij:

   • Tweemaal een behandeling met een SSRI (antidepressivum) in maximale dosis gedurende tenminste 12 weken.
   • Eenmaal een behandeling met clomipramine (antidepressivum) in maximale dosis (op geleidde van bloedspiegel) gedurende tenminste 12 weken.
   • Eenmaal een behandeling met een SSRI in maximale dosering in combinatie met een atypisch antipsychoticum.
   • Eenmaal een behandeling in een gespecialiseerd centrum met cognitieve gedragstherapie in combinatie met effectieve medicatie gedurende 18 weken.
  • Indien patiënten aan bovenstaande criteria voldoen zullen zij geïncludeerd worden in een uitgebreide screeningsprocedure om te screenen op eventuele contra-indicaties.

  De behandeling is sinds 2014 opgenomen in de richtlijn angststoornissen en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Naast OCS wordt in het AMC ook de werking van DBS bij andere psychiatrische klachten onderzocht Amsterdam UMC Locatie AMC - DBS bij depressie (onderzoek)

  Body dysmorphic disorder (BDD)

  Patiënten met lichaamsbeeldklachten kunnen naar ons verwezen worden voor diagnostiek, tweede mening en behandeling van BDD zowel psychotherapeutisch als medicamenteus.

  Trichotillomanie en skin-picking

  Patiënten met trichotillomanie en/of skin-picking kunnen naar ons verwezen worden voor diagnostiek, tweede mening en psychotherapeutisch behandeling van deze klachten.

  Stemmingsstoornis

  Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

  Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

  Essentieel voor ver verwijzing is eerdere correspondentie van diagnostiek elders en het effect van eerdere behandelingen

  Indien de patiënt reeds in behandeling is bij de GGZ, dan dient zijn/haar behandelaar op de hoogte te zijn van de verwijzing.

  De volgende personen zijn geldige verwijzers: huisarts, medisch specialist, klinisch psychologen en regiebehandelaar. Let op: Dit betekent dat o.a. een arts in opleiding of SPV-verpleegkundige geen geldige verwijzers zijn.