Nauta, K. (Drs.)
Psychiater en coördinator PCD, Medisch programmaleider complexe situatie training Teams VU, Programmaleider Costa VU
Contact

De ziekenhuispsychiatrie is voor mij een inspirerend en boeiend vakgebied. Specifiek houd ik van de intensieve contacten met vaak kwetsbare patiënten, en de toegevoegde waarde die ik kan bieden om hun lijden te verlichten en functioneren te verbeteren. Daarnaast ben ik gefascineerd door vraagstukken over complexe zorg, communicatie en samenwerking

Specialist sinds 2008 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2009

Aandachtsgebieden

  • Ziekenhuispsychiatrie, specifiek suïcidaliteit en coping met ernstige lichamelijke ziekte
  • Complexe zorg
  • Communicatie en samenwerking, professionele ontwikkeling
  • Onderwijs

Opleiding

  • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam