Heuvel, van den, O. (Prof. Dr.)
Professor of Neuropsychiatry
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 0196

Ik probeer een brug te vormen tussen de dagelijkse ervaringen van mijn patiënten aan de ene kant en het neurobiologisch onderzoek aan de andere kant. Ik kijk naar de problemen van mijn patiënten, die vaak complex van aard zijn, vanuit verschillende gezichtspunten: de individuele ervaring, de sociale context, de lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, de mogelijke neurobiologische verklaringen vanuit het hersenonderzoek, en probeer zo samen met de patiënt en andere betrokken behandelaren tot een behandelplan te komen.

Specialist sinds 2007 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1999

Aandachtsgebieden

 • Neuropsychiatrie bij Parkinson en aanverwante bewegingsstoornissen
 • Neuropsychiatrie bij neurochirurgische ingrepen (epilepsie, oncologie)
 • Obsessieve-compulsieve stoornis

Opleiding

 • Erasmus UMC, Rotterdam
 • GGZ inGeest, Amsterdam
 • VUmc, Amsterdam
 • Graduate School Neurosciences (ONWAR), Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Ik doe met name onderzoek naar de biologische achtergrond van veranderingen in emotie, denken en gedrag bij verschillende psychiatrische en neurologische ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, Tourette syndroom en de obsessieve-compulsieve stoornis. Vaak gebruik ik hierbij beeldvormende hersenscantechnieken, zoals MRI, PET/SPECT of MEG. Ook kijk ik naar de mogelijkheden om met behulp van transcraniële magnetische stimulatie (TMS) hersenactiviteit te veranderen en zo verstoorde hersenactiviteit te verbeteren. Naast dit fundamentele onderzoek, doe ik ook onderzoek naar nieuwe behandelingen zoals lichttherapie voor depressie bij parkinson.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Beeldvormend hersenonderzoek bij de obsessieve-compulsieve stoornis (2005, cum laude)

Doceert in

 • Neuropsychiatrie
 • Klinische neurowetenschappen

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Neuroscience Campus Amsterdam
 • Graduate School for Neurosciences (ONWAR)

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Ik werk samen met veel nationale en internationale universiteiten/ziekenhuizen/onderzoeksinstituten

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • NWO-ZonMW VENI grant
 • Hersenstichting NL Fellowship
 • NARSAD Young Investigator's Award
 • Verschillende subsidies van Stichting Parkinson Fonds
 • Verschillende subsidies van Parkinson Vereniging

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • Ik schrijf voor het blad Parkinson Magazine de vaste column 'vraag het onze psychiater'

Nevenfuncties

 • Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), Neuroscience Campus Amsterdam / VUmc
 • Visiting professor Haukeland Universiteit, Bergen, Noorwegen
 • Secretaris Parkinson AdviesRaad (PAR), Parkinson Vereniging
 • Lid Raad van Toezicht, Fonds Psychische Gezondheid

Opmerkingen/toevoegingen