Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Binnen het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam worden neurochirurgisch te behandelen patiënten op verschillende locaties geopereerd. 

Locatie VUmc:  

 • Glioomchirurgie

 • Epilepsiechirurgie

Locatie AMC:  alle andere neurochirurgische operaties. Speerpunten zijn: 

 • Functionele neurochirurgie (Deep Brain Stimulation (DBS) en pijnbehandeling)

 • Vasculaire neurochirurgie

 • Schedelbasischirurgie

 • Hypofysechirurgie

 • Kinderneurochirurgie

  Neurovasculair Interventie Centrum 

  Verwijzingen van neurovasculaire aandoeningen naar het Neurovasculair Interventie Centrum Amsterdam (NICA expertisecentrum) worden specifiek bij het NICA aangemeld. Dit kan digitaal via neurocentrum@amsterdamumc.nl en de aanmeld-, triage- en verwerkingsprocedure staat beschreven op de NICA website 

  Degeneratieve spinale afwijkingen 

  Degeneratieve spinale afwijkingen worden niet in het Amsterdam UMC zelf geopereerd (met uitzondering van het caudasyndroom buiten kantoortijd).  

  Operaties door onze neurochirurgen voor complexe degeneratieve spinale afwijkingen  vinden plaats op locatie OLVG-West. Operaties door onze neurochirurgen voor eenvoudige degeneratieve spinale afwijkingen (HNP, LWK-stenose) en perifere zenuwen vinden behalve in het OLVG, ook plaats in het Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk, Zaans Medisch Centrum Zaandam, Tergooi Blaricum, het Flevo-ziekenhuis Almere, Amstelland Amstelveen en de Bergman Kliniek Naarden. 

  Bij deze het verzoek om patiënten met deze degeneratieve spinale afwijkingen, en second opinions, direct naar de polikliniek neurochirurgie in één van de hierboven genoemde ziekenhuizen te verwijzen.   

  Medisch specialisten kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

  Triage van alle verwijzingen naar Neurochirurgisch Centrum Amsterdam vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 

  • Voldoet de verwijsbrief aan de criteria van de zorgverzekeraar?

  • Is er een adequaat en recent beeldvormend onderzoek beschikbaar? (Recent wordt gedefinieerd als <3 maanden oud bij tumoren, en <6 maanden oud bij degeneratieve of vasculaire afwijkingen.)

  • Is er een recent neurologisch onderzoek verricht door een neuroloog?

  • Voor het hypofysespreekuur nog specifiek: laboratoriumuitslagen (endocrien lab), bevindingen endocrinoloog en, indien verricht, visus- en gezichtsveldonderzoek?

   Als na triage besloten wordt om een patiënt niet op te roepen voor onze polikliniek, dan sturen wij een inhoudelijke afwijzingsbrief naar de verwijzer.

   Bij twijfel of in geval van spoed, kunt u altijd overleggen met het dienstdoende staflid neurochirurgie op telefoonnummer: 020-5669111, sein 23560, of via de dienstdoende A(N)IOS neurochirurgie. 

   Hopelijk draagt bovenbeschreven procedure bij aan een eenvoudige en vlotte verwijzing.