Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Vanaf 1 februari 2023 zitten wij tijdelijk samen op locatie AMC, zodat op locatie VUmc ons nieuwe Audiologisch Centrum gebouwd kan worden. Begin 2024 verhuizen wij definitief naar locatie VUmc. 

  • Kinderen die uitvallen op de neonatale gehoorscreening (alleen locatie AMC)

  • Kinderen met gehoorverlies of vermoeden daarvan

  • Patiënten met een (mogelijke) indicatie voor Cochleaire Implantatie (CI)

  • Patiënten met een mogelijke indicatie voor een beengeleidingshoortoestel.

  • Volwassenen met gehoorverlies, met name met hoorproblemen op het werk

  • Kinderen met taal-spraak problematiek. Voor indicaties zie ons regiobrede verwijsschema.


Huisartsen verwijzen via Zorgdomein. Per 1 januari 2023 zijn wij één afdeling en dus alleen nog voor locatie AMC te vinden.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Voor verwijzingen vanuit bedrijfsartsen/arbo-artsen bestaat een separate verwijsroute: via de polikliniek Mens en Arbeid of via IKA Ned.