Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Verwijzing is zinvol voor alle patiënten met vragen en zorgen over de relatie met of de gevolgen voor het werk van hun ziekte.  

De Polikliniek Mens en Arbeid richt zich op de diagnostiek van complexe beroepsziekten zoals huid- en longaandoeningen, PTSS, maar ook gehooraandoeningen, of orthopedische aandoeningen. Daarnaast richt de Polikliniek Mens en Arbeid zich op complexe of chronische aandoeningen voor wie reguliere arbozorg geen oplossing biedt voor werkbehoud of terugkeer naar werk en bij wie multidisciplinaire beoordeling van zowel de medisch specialist als een gespecialiseerde bedrijfsarts hieraan kan bijdragen. De PMA werkt alleen op verwijzing van een arts. 

Het Solvent Team 

Binnen de Polikliniek Mens en Arbeid is ook het Solvent Team werkzaam. Dit team richt zich op diagnostiek en begeleiding van patiënten met Chronische Toxische Encefalopathie door oplosmiddelen, ook bekend als OPS of schildersziekte. Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) is een invaliderende beroepsziekte. Het diagnostische proces is lastig en de diagnostiek berust deels op exclusie van andere mogelijke verklaringen van het ziektebeeld. Beoordeling vergt een multidisciplinaire aanpak van bedrijfsartsen, neuropsychologen en deskundigen.

Direct verwijzen: Om een patiënt digitaal naar de Polikliniek Mens en Arbeid te verwijzen. 

Registreren als frequent verwijzer: Als u regelmatig patiënten naar de PMA wilt gaan verwijzen dan is het voor u makkelijker om u eenmalig te laten registreren als verwijzer. 

Verwijzen naar het Solvent Team: Als u wilt een patiënt naar het Solvent Team verwijzen. Uw verwijzing wordt getoetst of het valt binnen de subsidie en de verwijzingscriteria van het Solvent Team. CTE is een complexe diagnostiek en berust op exclusie. Daarom wordt eerst een triage verricht voordat wij overgaan tot intake. Mogelijk komen wij bij u terug voor aanvullende informatie voordat wij contact opnemen met uw patiënt voor het maken van een afspraak.