De Spoedeisende hulp is 7 dagen per week van 7:30 tot 20:00 uur open voor eerste opvang bij acute medische problemen. Buiten deze openingstijden kunt u naar de Spoedeisende Hulp op locatie AMC terecht. Er zijn verschillende manieren om op de SEH te komen. U kunt zelf naar de SEH komen of door uw huisarts of behandelend specialist worden doorverwezen. Als laatste kunt u ook via de ambulance naar de SEH komen.

De SEH bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Telefoonnummer: 020 - 444 36 36

Meer informatie over dit specialisme

De Spoedeisende hulp bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc, in het ziekenhuisgebouw op de begane grond. Er is een eigen parkeergelegenheid vlakbij de ingang van de SEH. Ook kunt u parkeren in parkeergarage P1.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Bij binnenkomst wordt u ingeschreven, omdat u dan geregistreerd bent als patiënt binnen VUmc. Hierbij zal de administratie meerdere gegevens noteren. Als u gezondheidstoestand dit niet toelaat, zal de administratie alleen het hoognodige uitvragen en u dan laten ophalen door een verpleegkundige. Met uw unieke patiëntnummer zorgen wij ervoor dat al uw onderzoeken, uitslagen en behandelingen op de juiste manier worden verwerkt.

Voor een snelle afhandeling raden wij u aan de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

  • uw zorgverzekeringspas

  • eventueel verwijzing huisarts/ander ziekenhuis

Na de inschrijving vragen wij u plaats te nemen in de wachtkamer Vanuit hier wordt u door de triage verpleegkundige opgehaald. Deze verpleegkundige brengt uw situatie in kaart brengt en stelt de urgentie vast. Het kan zijn dat patiënten die na u zijn binnengekomen urgenter zijn en daarom eerder worden geholpen. De wachttijd wordt, naast de urgentie van uw klacht, ook door andere factoren beïnvloed zoals:

  • De drukte op de SEH.
  • De beschikbaarheid van de arts van het betrokken specialisme of de beschikbaarheid van de verpleegkundige.
  • Er werken meerdere specialisten naast elkaar, dus soms komt het voor dat een patiënt die na u binnen komt eerder geholpen wordt.
  • De beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is.
  • Het wegroepen van de arts in verband met een spoedgeval op de SEH of een andere zorgeenheid binnen het ziekenhuis. Als uw klachten gedurende uw verblijf op de SEH erger worden, vertel dit dan direct aan een arts of een verpleegkundige. Ook voor andere vragen kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.
Content

Alle patiënteninformatie van Spoedeisende hulp

Alle zorgverleners van Spoedeisende hulp

Gerelateerd