Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020- 566 3970 (coördinator Spina Bifida team en verpleegkunidg consulent)
Telefoonnummer: 020 - 566 8000 (kinderpolikliniek)

E-mailadres (coördinatoren Spina bifida team / verpleegkundige specialisten):
carola.mcdonald@amsterdamumc.nl (Carola Mc Donald)

E-mailadres (verpleegkundig consulent kindercontinentie en Spina bifida):

f.hoogervorst@amsterdamumc.nl (Floortje Hoogervorst)

Meer informatie over dit specialisme

De kinderpolikliniek Spina bifida bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Artsen en zorgverleners

Gerelateerd