Wij zijn er voor u

Amsterdam UMC heeft een landelijk erkend expertisecentrum voor schisis, craniofaciale en luchtwegaandoeningen. Wij bieden zorg volgens de nieuwste inzichten en onderzoek aan kinderen met schisis, diverse craniofaciale aandoeningen en luchtwegproblemen.

Contact

Telefoonnummer: 020 - 566 2572

E-mailadres: c.c.breugem@amsterdamumc.nl (coördinator)

naar expertise op amc.nl

Schisis De letterlijke betekenis van schisis, is ‘spleet’. Schisis is de medische term die wordt gebruikt voor kinderen die een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet hebben. Van elke duizend kinderen die worden geboren, worden er ongeveer twee geboren met een schisis. Ons expertisecentrum is een van de grootste in Nederland en biedt prenatale counseling, diagnostiek, behandeling en begeleiding voor u en uw kind met een schisis.

Craniofaciale microsomie Patiënten met craniofaciale microsomie (CFM) hebben kenmerkend een asymmetrische, onderontwikkelde onderkaak, waarbij de bovenkaak en het jukbeen vaak ook kleiner zijn. Daarnaast kan er een onderontwikkelde oorschelp zijn en een verminderd gehoor door onderontwikkeling van de gehoorgang (atresie).